Premier League Golden Boot Salah Ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ޕްރިމިއާ ލީގު ރަން ބޫޓު ސަލާއަށް
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 14 މެއި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ރަން ބޫޓު އެވާޑު ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާ ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. dhi2
ކޮންމެ ސީޒަނެއްގެ ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ މި އެވާޑު ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާ ކާމިޔާބު ކުރީ މި ސީޒަނުގައި 32 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި އެވޯޑަށް އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ޓޮޓެންހަމްގެ ހެރީ ކޭންއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ 30 ލަނޑެވެ. އަދި ލަނޑު ލިސްޓުގެ ތިން ވަނާގައި އޮތް އަގުއޭރޯއަށް 21 ލަނޑެވެ.

ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގު 2017/18 ސީޒަނަށް ނިމުމަކަށް އައިރު ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުގައި ލިވަޕޫލް ބައްދަލު ކުރީ ބްރައިޓަންއާ އެވެ. މި މެޗުގައި މުހައްމަދު ސަލާގެ އިތުރު ސޮލަންކޭއާއި ލޮބަޓްސަންގެ އިތުރުން ލޮވްރެން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ރަން ބޫޓުގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ސަލާ ވަނީ 4 ފަހަރު ޕްލެއާ އޮފް ދި މަންތު އެވާޑާއި ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވާޑު ވެސް ހޯދާފައެވެ. މިދިޔަ ޓްރާންސްފާގައި ރޯމާ ދޫކޮށް ލިވަޕޫލާ ގުޅުނު އިޖިޕްޓުގެ މުހައްމަދު ސަލާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ވިދާލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޔޫރޯއަށް ފަހު ލުކާކޫ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
16 އޯގަސްޓު 2018
މެސީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
15 އޯގަސްޓު 2018
ސީޒަން ފެށުނުއިރު ވެސް ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ނުނިމުނު
14 އޯގަސްޓު 2018
އެމެރިކާ ލީގުގައި ވެސް ރޫނީ ވިދާލައިފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

އަހުމަދު
މަރުހަބާ ...

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]