Vahkamuge Massalakaa Gulhigen Meehaku Hoadhan Video Aamukoffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި
inage
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހާ ފޮޓޯ:---
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 10 މެއި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި އެވެ. dhi2
މިމީހާ ހޯދުމަށް މިއަދު އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ރަތް ކުލައިގެ ޓީޝާޓާއި ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެއް ލައިގެން ހުރި އެފިރިހެން މީހާ ވަނީ މަޖީދީމަގުގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗާވީ ކޮޅުގެ ޕޭވްމަންޓު މަތީގައި ބާއްވަފައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ގެންގޮސްފައެވެ.ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހޯދަމުންދަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއިދާރާއިން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގަކަށް ކަމަށެވެ.

މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށްވުރެ މިއަހަރު ރޯދަ މަހު ވައްކަންތައް އިތުރު
7 ޖޫން 2018
ކުކުޅެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ކުކުޅާއެކީ ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ޖޫން 2018
މާބައިދޫ ފެނަކަ ތިޖޫރީ ފަޅާލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
18 މެއި 2018
ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރިއާ މިސްކިތު ފަންޑު ފޮށި ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި
14 މެއި 2018
ހިޔާލު

ގުއިއްޒު
ތީގެއްލިގެން އުޅުނު ކަޅު ދަބަސް އުތަ؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]