Vahkamuge Massalakaa Gulhigen Meehaku Hoadhan Video Aamukoffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި
inage
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހާ ފޮޓޯ:---
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 10 މެއި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި އެވެ. muni
މިމީހާ ހޯދުމަށް މިއަދު އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ރަތް ކުލައިގެ ޓީޝާޓާއި ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެއް ލައިގެން ހުރި އެފިރިހެން މީހާ ވަނީ މަޖީދީމަގުގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗާވީ ކޮޅުގެ ޕޭވްމަންޓު މަތީގައި ބާއްވަފައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ގެންގޮސްފައެވެ.ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހޯދަމުންދަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއިދާރާއިން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގަކަށް ކަމަށެވެ.

މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހިންމަފުށީ ގެއަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށްނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ގެއްލުނު ފައިސާ ނުހޯދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮންޖައްސަވައިފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ކެންސަރަށް ކުރި ފަރުވާގެ ބިލު ދައްކަން ކުރީ 22 ގެއިން ވައްކަން
8 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުއިއްޒު
ތީގެއްލިގެން އުޅުނު ކަޅު ދަބަސް އުތަ؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]