India ga 4 Mahuge Kujjaku Rape Koh Maraalaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އިންޑިއާގައި 4 މަހުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި
inage
ރޭޕްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ބަޔަކު ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 21 އޭޕްރީލް 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާ އިންޑޯރްގައި ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފިއެވެ. Dhiraagu
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހާދިސާ ހިނގީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޝިވް ވިލާސް ޕެލެސްގެ ބޭސްމަންޓުން ކަމަށްވެސް އެ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މަރުވި ކުއްޖާގެ އޮޓޮޕްސީ ހަދާފައިވާއިރު ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ރިޕޯޓުން ހާމަވާ ކަމަށާއި ކުއްޖާ މަުރވީ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގައި ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރުގައި ގޭންގަކުން ރޭޕްކޮށް އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ކަޝްމީރުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި އެގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ ހިޔާއެއްގައި ތިބި 40 ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
24 ޖުލައި 2018
11 އަހަރުގެ ބީރު ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި 18 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17 ޖުލައި 2018
ފުރަތަމަ ފަސް މަސް ދުވަހު ފަސް ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި
15 ޖުލައި 2018
ޕްރިންސިޕަލާއި ދެ ޓީޗަރަކާއި 13 ދަރިވަރަކު ވެގެން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކޮށްފި
7 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ފައިސާ
ޢިންޑިއާގެ ނަން ބަދަލުކުރަންވީ ރޭޕިސްތާނަށް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]