India ga 4 Mahuge Kujjaku Rape Koh Maraalaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އިންޑިއާގައި 4 މަހުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި
inage
ރޭޕްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ބަޔަކު ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 21 އޭޕްރީލް 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާ އިންޑޯރްގައި ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފިއެވެ. jausa
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހާދިސާ ހިނގީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޝިވް ވިލާސް ޕެލެސްގެ ބޭސްމަންޓުން ކަމަށްވެސް އެ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މަރުވި ކުއްޖާގެ އޮޓޮޕްސީ ހަދާފައިވާއިރު ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ރިޕޯޓުން ހާމަވާ ކަމަށާއި ކުއްޖާ މަުރވީ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގައި ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރުގައި ގޭންގަކުން ރޭޕްކޮށް އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ކަޝްމީރުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި އެގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދަން ދިޔަ މީހަކު ރޭޕްކޮށް، ބޯ ބުރިކޮށްލައިފި
5 މެއި 2018
ބިސްކޯދު ޕެކެޓެއް ގަންނަން ދިޔަ 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލައިފި
23 އޭޕްރީލް 2018
އިންޑިއާގައި ރޭޕުކޮށް މަރާލާފައި އޮތް 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ
15 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ފައިސާ
ޢިންޑިއާގެ ނަން ބަދަލުކުރަންވީ ރޭޕިސްތާނަށް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]