Fathuruverinn Ziyaaraikuri Adhadhu 18 Percent Ithuruvehje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު 18 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
inage
ކްރޫޒްލައިނާއަކުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މާލޭގައި--ފައލް ފޮޓޯ
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 19 އޭޕްރީލް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މިއަހަރުގެ މާޗް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ މާޗް މަހަށްވުރެ 18.5 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. muni
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 133،466 ފަތުރުވެެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 112،665 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، ޗައިނާ ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ 11 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޖަރުމަނުގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެގައުމުން 14،692 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ މަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 13،203 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އިޓަލީން 13،198 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހދ ގައި ރިސޯޓް ގިނަކޮށް ވައިކަރަދޫ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ
14 އޯގަސްޓު 2018
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުތައް: ގއގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު 4000 އެނދު
8 އޯގަސްޓު 2018
ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސް އިން އައްޑޫއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
2 އޯގަސްޓު 2018
ރިސޯޓުތަކުން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަށް އެ އަޅަނީ ހުރަސްތަ؟ އަދަބުދޭވަރުކަމެއް!؟
24 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]