Facebook page thah hingaa meehun verify kurumuge masahkai kuranee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ހިންގާ މީހުން ވެރިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 7 އޭޕްރީލް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ޕޭޖުތައް ހިންގާ މީހުން "ވެރިފައި" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. muni
ފޭސްބުކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މާކް ޒަކަބާގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އަދި ބޮޑެތި ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ހިންގާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފޭސްބުކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކީ ފޭކް ހަބަރުތަކާއި ޕްރޮޕެގެންޑާޓައް މަދުކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ "ފޭކް އެކައުންޓް" ހަދައިގެން ޕޭޖް ހިންގާ ހިންގުން ހުއްޓުވުން ކަމަށްވެސް ފޭސްބުކުން ބުނެއެވެ.

ފޭކް ހަބަރު ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގޫގުލްއިން ވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފޭސްބުކް އަށް 120 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް!
28 ޖުލައި 2018
ވީޑިއޯއާއެކު ފާޑުކިއުން، ނަސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ރާއްޖެއިން ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
20 މެއި 2018
ފޭސްބުކުން ޑޭޓިންގް ހިދުމަތް ދެނީ
2 މެއި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]