Facebook page thah hingaa meehun verify kurumuge masahkai kuranee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ހިންގާ މީހުން ވެރިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 7 އޭޕްރީލް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ޕޭޖުތައް ހިންގާ މީހުން "ވެރިފައި" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. kobadoctor
ފޭސްބުކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މާކް ޒަކަބާގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އަދި ބޮޑެތި ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ހިންގާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފޭސްބުކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކީ ފޭކް ހަބަރުތަކާއި ޕްރޮޕެގެންޑާޓައް މަދުކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ "ފޭކް އެކައުންޓް" ހަދައިގެން ޕޭޖް ހިންގާ ހިންގުން ހުއްޓުވުން ކަމަށްވެސް ފޭސްބުކުން ބުނެއެވެ.

ފޭކް ހަބަރު ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ގޫގުލްއިން ވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފޭސްބުކުން ޑޭޓިންގް ހިދުމަތް ދެނީ
2 މެއި 2018
ކޯލާއި އެސްއެމްއެސްގެ މައުލޫމާތު ފޭސްބުކުން އެއްކުރާކަން ފަޅާ އަރައިފި
26 މާޗް 2018
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ޕޭޖް ފުލުހުން އެދިގެން ޑިލީޓްކޮށްފި
28 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]