Dhanjehigen Meehaku Maruvehje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
inage
  ހަބަރު | | 21 މާޗް 2018 | 2 ކޮމެންޓް
ގދ. ތިނަދޫގައި މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. muni
ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު 8:50 ހާއިރުއެވެ. އެމީހާ ދަންޖެހިފައި ހުރީ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އައްޑޫސިޓީގައި ދިވެއްސަކު ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ
19 ޖުލައި 2018
ކިނބިދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
1 ޖުލައި 2018
ޝާހިދާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ދޫކޮށްލައިފި
27 ޖޫން 2018
ޝާހިދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
12 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ނުބައިހާނު
ހަބޭހަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ؟ ހަބޭސް ދަން ޖެއްސީހެން ހާދަހީވޭ
ހަބޭސް222
ދެދުނިޔެއިން ގެއްލިފައިވާ މީހެއް! ހާދަ ދެރަ ޚަބަރެކޭ!
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]