Reyge Evvumun 15 meehaku hayyaru kuri
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރޭގެ އެއްވުމުން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި
inage
ރޭ މަޖީދީ މަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްްވުމުގެ ތެރެއިން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 18 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މަޖީދީމަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހްތިޖާޖުގެ ތެރެއިން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
ފުލުހުން ބުނީ ރޭގެ އެއްވުމުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ތިބީ އެއް އަންހެނަކާއި 14 ފިރިހެނުން ކަމުގައެވެ. ރޭގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފުވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ އެއްވުވުމުގެ ތެރެއިން 141 މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެ ރޭ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެންސިސްގެ ފޭރުމާއި ގުޅިގެން ފައިސާއާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ނަޝްފާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ކުދިންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
3 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
30 އޯގަސްޓު 2018
ގަމުގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މީހަކު ވަލުތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި
27 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]