ACP Manaanu suspend kuevifaiva kamuge adu thakeh
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އޭސީޕީ މަންނާނު ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް
inage
ފުލުހުންގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 13 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ފުލުހުންގެ އެސިސްޓްންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާނު ޔޫސުފް، ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެއެވެ. Dhiraagu
އޭސީޕީ ޖަމްޝީދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބުނެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ކުރިން ކޮމިޝަނަރ ބިއުރޯގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާނު ޔޫސުފް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮންޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުވަނީ އެމަޤާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މަންނާނު އެހެން މަޤާމަކަށް ހަމަޖެއްސިކަން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މަންނާނު ސަންސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭއިރު ފެބްރުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި އެކު ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހޫނުވެފައިވާއިރު ފުލުހުންގެ އިސް ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކްތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުރެވި، ބައެއް ބޭފުޅުންވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކުރެވިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
2015 އާއި 2016ގައި ކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފި
18 ޖުލައި 2018
ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހައްޔަރު ކުރި މަންމަގެ ބަންދަށް އަނެއްކާ ވެސް 10 ދުވަސް
18 ޖުލައި 2018
އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
18 ޖުލައި 2018
ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ބައެއް މީހުނަށް އަނިޔާވެއްޖެ
17 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]