SOE gedhashun MDP Gaumee Majlis ge ithuru Memberaku hayyaru koffi
vfp.mv
HM
HM
އެސްއޯއީގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
inage
މުހައްމަދު ވަހީދު
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 13 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. jausa
އެމްޑީޕީންބުނީ އެޕާޓީގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ކަމުގައެވެ.
ފުލުހުން ވަހީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ.

ވަހީދު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރުވެސް އެސްއޯއީގެ ދަށުން ފުލުހުން މިއަދުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
"ބޮޑު" މައްސަލަތަކުގެ ލިއުންތައް ހަވާލުކޮށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފަށަނީ
9 އޭޕްރީލް 2018
އެސްއޯއީ އިއުލާންކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން: ރައީސް
2 އޭޕްރީލް 2018
ކުރީގެ ސާޖެންޓު އާސިމްގެ ބަންދު އިތުރު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް
2 އޭޕްރީލް 2018
ޝިނާނުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން ކެންސަލްކޮށްފި
29 މާޗް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]