Barca Othee Neymar Ah Maruhabaa Kiyan Thayyarah: Coutinho
vfp.mv
MIB
MIB
ބާސާ އޮތީ ނޭމާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތަައްޔާރަށް: ކުޓީނިއޯ
inage
ނޭމާއާއި ކުޓީނިއޯ ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ފޮޓޯ:---
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 13 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ބާސެލޯނާއިން އޮތީ އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާއަށް އަލުން މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެޓީމާއި އަލަށް ގުޅުނު ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ފިލިޕް ކުޓީނިއޯ ބުނެފިއެވެ. muni
ނޭމާއާއިއެކު ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޓީނިއޯ މެޑެޓޭރިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕު ދައްކާލަން ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުޓީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ ނޭމާ އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ކްލަބު ލެވެލްގައި ވެސް އޭނާއާއި އެއްކޮށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"ނޭމާ އެނބުރި އައިސްފި ދަނޑިވަޅެއްގައި ބާސެލޯނާ މިއޮތީ އުފަލާއެކު އޭނާ ބަލައިގަނެ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކުރަން ތައްޔާރަށް." ކުޓީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

ކުޓީނިއޯ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު 198 މިލިއަންއަށް ޕީއެސްޖީއާއި ގުޅުނުތާ ސީޒަނެއް ހަމަނުވަނީސް ނޭމާ އެޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރެން ފަށާފައެވެ. މިއާއެކު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން މިހާރު ބްރެޒިލްގައި ހުރި ނޭމާއާއި ބައްދަލު ކުރަން ޕީއެސްޖީގެ ވަފުދެއް ވަނީ ބްރެޒިލްއަށް ފުރާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި
ވެން ހާލް އަހަރެންގެ ކެރިޔަރު ނިންމާލީ އެންމެ މިނެޓަކުން: ރަފައެލް
19 އޭޕްރީލް 2018
އެލްނެނީ އާސެނަލްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި
27 މާޗް 2018
ސައުތްހަމްޓަންގެ ކޯޗަކަށް މާކް ހިއުސް ހަމަޖައްސައިފި
15 މާޗް 2018
ކޮސްޓާއަށް 6 މިނެޓު ތެރޭގައި ދެ ރީނދޫ ކާޑާއި ރަތް ކާޑަކާއި ގޯލެއް
7 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]