Faseyha Molhakaekee Manchester City Premier League Thahtaa Gaathah
vfp.mv
MIB
MIB
ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކީ ސިޓީ ޕްރިމިއާ ލީގު ތައްޓާއި ގާތަށް
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 13 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްޓޯކް ސިޓީއާއި ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. jausa
ސްޓޯކްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން ވަރަށް ކުރީ ކޮޅު ސިޓީން ލީޑު ނަގާފައިވާއިރު މި ލަނޑު މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހާދީފައިވަނީ ސިޓީގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފިލްޑަރ ޑޭވިޑް ސިލްވާ އެވެ.

ސިލްވާގެ ލަނޑާއެކު ސިޓީން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރީގައި އޮވެއެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ސިޓީން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން 5 މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކުރީ ވެސް ޑޭވިޑް ސިލްވާ އެވެ.

މި މޮޅާއެކު ސިޓީން ތާވަލުގެ އެއް ވަނާގައި 16 ޕޮއިންޓު ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެއް ވަނާގައި 81 ޕޮއިންޓާއެކު ސިޓީ އޮތްއިރު ދެވަނާގައި ޔުނައިޓެޑު އޮތީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އަދި ތިން ވަނާގައި 61 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތްއިރު 60 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީ ލިވަޕޫލެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފަހަތުން އަރާ ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑު ފައިނަލަށް
22 އޭޕްރީލް 2018
ބާސާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ އާސެނަލްއާ ހަވާލުވަނީ؟
21 އޭޕްރީލް 2018
ވެންގާ ބޭނުންވީ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން، އިސްތިއުފާދިނީ ބޯޑުގެ ޕްރެޝަރަށް
21 އޭޕްރީލް 2018
ވެން ހާލް އަހަރެންގެ ކެރިޔަރު ނިންމާލީ އެންމެ މިނެޓަކުން: ރަފައެލް
19 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]