Miskihthakah Gehlundhin 11 meehaku jalah
vfp.mv
HM
HM
މިސްކިތްތަކަށް ގެއްލުންދިން 11 މީހަކު ޖަލަށް
inage
އީރާނުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 13 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އީރާނުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކަށާއި އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި 11 މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. muni
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ އެންމެންނަކީވެސް އީރާންގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ހިމެނޭ އިރު ބައެއް މީހުންނަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް، އީރާންގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ކުށް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

އީރާންގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ އިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިދިން މީހަކު، އީރާންގެ މިސްކިތްތަކަށާއި ބޭންކްތަކަށާއި މަރުކަޒުތަކަށް ގެއްލުންދޭން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ އީރާނުން އެހެން ގައުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަޝްވަރާ ކުރެވޭނީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ހުރި ހަތިޔާރުތައް ނައްތާލުމުން: އީރާން
4 މާޗް 2018
ދިދަ ބޭލި މައްސަލައެއްގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
20 ފެބްރުއަރީ 2018
ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އިރާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
7 ޖެނުއަރީ 2018
1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކިޔަވާކުދިން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި: އިރާން
7 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]