Miskihthakah Gehlundhin 11 meehaku jalah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
މިސްކިތްތަކަށް ގެއްލުންދިން 11 މީހަކު ޖަލަށް
inage
އީރާނުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 13 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އީރާނުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކަށާއި އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި 11 މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. dhi2
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ އެންމެންނަކީވެސް އީރާންގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންވެސް ހިމެނޭ އިރު ބައެއް މީހުންނަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް، އީރާންގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ކުށް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

އީރާންގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ އިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހަޅައިދިން މީހަކު، އީރާންގެ މިސްކިތްތަކަށާއި ބޭންކްތަކަށާއި މަރުކަޒުތަކަށް ގެއްލުންދޭން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ އީރާނުން އެހެން ގައުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޔޫއޭއީން އީރާންގެ ނުވަ މީހެއްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި
3 ޖުލައި 2018
ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގެ ތުހުމަތުގައި އީރާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
2 ޖުލައި 2018
މަޝްރޫމްގެ ވިހަ ބާވަތެއް ކެވި 800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވިހަވެއްޖެ
22 މެއި 2018
ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އީރާނުން 6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި
3 މެއި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]