Maldivian ah ithuru aircraft eh genesfi
vfp.mv
MIB
MIB
މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު އެއާކްރާފްޓެއް ގެނެސްފި
inage
މިއަދު ގެނައި ބޯޓް
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 11 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއަށް އިތުރު އެއާކްރާފްޓެއް ގެނެސްފިިއެވެ. muni
މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެވުނު ޑޭޝް 8 މަރުގާގެ އެއަކްރާފްޓަކީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް ނެގެވުނު 23 ވަނަ އެއާކްރާފްޓެވެ.

ނެދަލޭންޑްއިން ގެނެވުނު މި ބޯޓް އާއްމު ގޮތެއްގައި އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެމްޑްރަމަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިންބުނެއެވެ.
މިއަދު ގެނެވުނު ބޯޓާއި އެކު އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޭޝް 8ގެ 10 ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެއާބަސްގެ ދެ ބޯޓް މޯލްޑިވިއަންގައި އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓްގައި 11 ސީޕްލޭންވެސް އޮވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޑައުންސިންޑްރޯމް ކުދިންނާއި އާއިލާތަކާއި އެކު މޯލްޑިވިއަން އިން ވަގުތުކޮޅެއް
19 މާޗް 2018
ކެބިން ކުރޫ އިން ހޯދަން މޯލްޑިވިއަން އިން އިއުލާނުކޮށްފި
21 ޖެނުއަރީ 2018
ހަނިމާދޫ-ޓްރިވެންޑްރަމް ދެކޮޅު ޓިކެޓް 233 ޑޮލަރަށް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
15 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]