Irumathee Ghoutage Emme Bodu Avah Syria Sifain Hifaifi
vfp.mv
MIB
MIB
އިރުމަތީ ޣޫތާގެ އެންމެ ބޮޑު އަވަށް ސީރިއާ ސިފައިން ހިފައިފި
inage
ޣޫތާ ސިފައިން ދަނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން---ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 11 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އިރުމަތީ ޣޫތާގެ އެންމެ ބޮޑު އަވަށް މެސްރަބާ ސީރިއާ ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. kobadoctor
ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރިސޯސަސްއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު ދަނީ މެސްރަބާގެ ކައިރީގައި ހުރި ދަނޑުބިންތަކާ ދިމާލަށް ކުރިއަށް ޖެހެމުންނެވެ.

ސީރިއާގެ ގައުމީ ޓީވީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޣޫތާގެ މެދުތެރޭގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ވަރުގަދައަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ޣޫތާގައި ސީރިއާ ސަރުޔކާރުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް 1002 މީހަކުވަނީ މަރުވެފައެވެ. ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރިސޯސަސްއިން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި އޭގެތެރޭގައި 215 ކުޑަކުދިންނާއި 145 އަންހެނަކު ހިމެނެއެވެ.

ޣޫތާގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށް ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އައްސަދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހުލީލުކުރަން ދިޔަ ޓީމުން ދޫމާއަށް ވަދެއްޖެ
18 އޭޕްރީލް 2018
ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހުލީލު ކުރަން ފުރުސަތު ދޭނަން: ރަޝިޔާ
17 އޭޕްރީލް 2018
ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އަދިވެސް ސީރިއާ އަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރު: އެމެރިކާ
15 އޭޕްރީލް 2018
ތިން ގައުމަކުން ސީރިއާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަށް އުރްދުގާން ތާއީދު ކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]