Addugai Nurakkaatheri Accidenteh Hingai Meehaku Maruvejje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އައްޑޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
inage
އައްޑޫގައި މިރޭ އެކްސިޑެންޓުވި ކާރު---ފޮޓޯ:އައްޑުލައިވް
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 10 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫސިޓީގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. muni
ކުނިކޮށި ކައިރީ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ 6:45 އެހާކަށްހާއިރުއެވެ.

މަރުވެފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓުވި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއެވެ.

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވީ ހިތަދޫ ނޫމުގުމާގޭ މުހައްމަދު ރަމްޝް ރިޔާޒެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުހައްމަދު ރަމްޝް ރިޔާޒުގެ ގަޔަށް އެހެން ކާރެއްއަރާ ރިޔާޒަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު މިހާރު ސްޓޭބަލް: އައިޖީއެމްއެޗް
14 ޖުލައި 2018
ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
12 ޖުލައި 2018
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހަކު މާލެ ގެނެސްފި
12 ޖުލައި 2018
އައްޑޫސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އަންހެނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
11 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]