Addugai Nurakkaatheri Accidenteh Hingai Meehaku Maruvejje
vfp.mv
MIB
MIB
އައްޑޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
inage
އައްޑޫގައި މިރޭ އެކްސިޑެންޓުވި ކާރު---ފޮޓޯ:އައްޑުލައިވް
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 10 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫސިޓީގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. kobadoctor
ކުނިކޮށި ކައިރީ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ 6:45 އެހާކަށްހާއިރުއެވެ.

މަރުވެފައިވަނީ އެކްސިޑެންޓުވި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއެވެ.

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވީ ހިތަދޫ ނޫމުގުމާގޭ މުހައްމަދު ރަމްޝް ރިޔާޒެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުހައްމަދު ރަމްޝް ރިޔާޒުގެ ގަޔަށް އެހެން ކާރެއްއަރާ ރިޔާޒަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
23 ގަޑިއިރު ކުރިން
މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓްގައި ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ
20 އޭޕްރީލް 2018
މިރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރު ވެއްޖެ
19 އޭޕްރީލް 2018
ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
19 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]