Riyaz ge Body Guard ge phone athulaifi
vfp.mv
HM
HM
ރިޔާޒްގެ ބޮޑީގާޑްގެ ފޯނު އަތުލައިފި
inage
މިމަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރިޔާޒް އަދި ޝާހިދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 10 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ ބޮޑީގާޑްގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފިއެވެ. muni
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރިޔާޒުގެ ބޮޑީގާޑް ނިޒާމްގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލާފައިވާކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އަދި ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ރިޔާޒު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖީދީ މަގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ސޯސަންމަގު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

އެދުވަހު މަޖިލީހުގެ އިތުރު މެމްބަރުންނާއި ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުންވެސް ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ފަހުން އެންމެންވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާޒު ދޫކޮށްނުލައެވެ.

ފުލުހުން ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ރިޔާޒު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ކަމުގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފުލުހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެންމެ އަނިޔާވެރި މަރަށް އަހަރެއް: އިންސާފު ނުލިބޭ، ހުސް ޝަކުވާ
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވައްކަން ކުރި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
22 އޭޕްރީލް 2018
ޓޮޕް މޮޑެލް މޯލްޑިވްސްއަށް ފާޑު ކިއުން "ދީން ހިމާޔަތް ކުރާ ގޮތަކީ މިއީތަ"
22 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]