Raa atoll ah dhathurukuri dhoayeh dhiyavathee Coast guard in eheetherivanee
vfp.mv
MIB
MIB
ރ އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓަގާޑުން އެހީތެރިވަނީ
inage
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗެއް
  ހަބަރު | | 10 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރ އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏަކަށް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓާގާޑް މާލޭ އޭރިއާ ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިވަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. muni
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ 55 ފޫޓުގެ “ސިގްނަލް” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަށް ދިޔަވާކަމުގެ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 12:25 ހާއިރު ކަމުގައެވެ.

އެދޯންޏަކީ 7 މީހުނާއި އެކު ރ އިންނަމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ތިބީ ހަ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެއްކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ދޯންޏަށް ދިޔަވާންފެށީ ކ ގާފަރުގެ ހުޅަނގުން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށްކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޑައިވަރުންނަށް ފެނުނު ޓީޝާޓަކީ ގެއްލުނު ކުދިންގެ ޓީޝާޓެއް ނޫން
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރާއި އަޑިއަށް ދަނީ
22 އޭޕްރީލް 2018
ގެއްލުނު ދެކުދިން އަދިވެސް ނުފެނޭ، އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް
22 އޭޕްރީލް 2018
ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފަށައިފި
21 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]