Raa atoll ah dhathurukuri dhoayeh dhiyavathee Coast guard in eheetherivanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ރ އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓަގާޑުން އެހީތެރިވަނީ
inage
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗެއް
  ހަބަރު | | 10 މާޗް 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރ އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏަކަށް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓާގާޑް މާލޭ އޭރިއާ ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިވަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ 55 ފޫޓުގެ “ސިގްނަލް” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަށް ދިޔަވާކަމުގެ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 12:25 ހާއިރު ކަމުގައެވެ.

އެދޯންޏަކީ 7 މީހުނާއި އެކު ރ އިންނަމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ތިބީ ހަ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެއްކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ދޯންޏަށް ދިޔަވާންފެށީ ކ ގާފަރުގެ ހުޅަނގުން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށްކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވާދޫ ކައިރިން ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދަނީ
16 ޖުލައި 2018
ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމަށް ޑައިވް ރޮބަޓް ބޭނުންކުރަނީ
15 ޖުލައި 2018
އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯނި ތިނަދޫއަށް ގެންގޮސްފި
14 ޖުލައި 2018
70 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެ
14 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]