Saudi inn han'guraama mathee jet thakeh gannanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ސައުދީން ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓުތަކެއް ގަންނަނީ
inage
ބީއޭއީގެ ޖެޓެއް
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 މާޗް 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތަކެއް ގަތުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބީއޭއީ ސިސްޓަމްއާއެކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 48 ޓައިފޫން ފައިޓާ ޖެޓް ގަތުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް ސެކެރެޓްރީ ގަވިން ވިލިއަމްސަން ބޭއްބެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކަށްފަހުއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ އެއްބަސްވުމަކީ 90 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރޯދައަށް ސައުދީން ދިން ކަދުރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
16 ޖުލައި 2018
ވަލީ އަހުދަށް ފާޑު ކީ އިތުރު އިލްމުވެރިޔަކު ސައުދީން ހައްޔަރުކޮށްފި
14 ޖުލައި 2018
ސައުދީ އެމްބެސެޑަރުގެ މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ.ޝަހީމަށް
10 ޖުލައި 2018
އޮޑިޓް ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޮޑު ހަދިޔާއެއް
5 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ކުއްލިކުއްލު
އެއިން ފަސްޖެޓު ކުއްލިގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށްދިނުމަށްނިންމައިފި !!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]