Saudi inn han'guraama mathee jet thakeh gannanee
vfp.mv
MIB
MIB
ސައުދީން ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓުތަކެއް ގަންނަނީ
inage
ބީއޭއީގެ ޖެޓެއް
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 މާޗް 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތަކެއް ގަތުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބީއޭއީ ސިސްޓަމްއާއެކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. muni
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 48 ޓައިފޫން ފައިޓާ ޖެޓް ގަތުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް ސެކެރެޓްރީ ގަވިން ވިލިއަމްސަން ބޭއްބެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކަށްފަހުއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ އެއްބަސްވުމަކީ 90 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސައުދީ ޝާހީ ގަނޑުވަރު ކައިރީގައި އެރުވި ޑްރޯނެއް ބަޑި ޖަހާ ވައްޓާލައިފި
22 އޭޕްރީލް 2018
މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރީލް 2018
ސައުދީއަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި މިސައިލެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފި
17 އޭޕްރީލް 2018
ހޫތީން ސައުދީއަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
12 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ކުއްލިކުއްލު
އެއިން ފަސްޖެޓު ކުއްލިގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށްދިނުމަށްނިންމައިފި !!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]