Han'dhah 4G Mobile Network Forukohdhenee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ހަނދަށް 4ޖީ މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދެނީ
inage
ހަނދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުތަކެއް
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 1 މާޗް 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އަންނަ އަހަރު ހަނދަށް 4ޖީ މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ ވޮޑަފޯން އާއި ނޮކިއާ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ބުނި ގޮތުގައި 4ޖީ މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ބޭނުން ކުރާނީ ހަނދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުތަކުން ދުނިޔެއަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަނދުގެ މަންޒަރުތައް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ހަނދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުތައް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔެއަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ މިހާރު ނުފޮނުވެނީ އެކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ހަކަތަ ބޭނުންވާތީއެވެ. 4ޖީ ނެޓްވޯކްއާއެކު އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޔުގަންޑާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ޓެކްސް ނަގަނީ
3 ޖުލައި 2018
އެޕަލްއިން އައިއޯއެސް 12 އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި
5 ޖޫން 2018
ހާމެސް ރޮޑްރިގޭޒް ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީއެއް އުފައްދައިފި
31 މެއި 2018
ޖަގުއާ ލޭންޑް ރޯވާއިން 1000 މުވައްޒަފުން ވާޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ
15 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ބާރީ
ހަނދަށް 4 ޖީ ދޭއިރު ރާއްޖެތެރެއަށް އަދިވެސް 3 ޖީ ދީފަ މިހުންނަނީ ނަމަކަށް، ލައްވާލީމަ 4ޖީ، ހުޅުވާލީމަ 3 ޖީ، ޖައްސާލީމަ 2ޖީ، ޑައުންލޯޑް ކުރަންވީމަ ނޯޖީ....ދިރާގު އެންޑް އުރީދޫ ފެއިލް، ޓެލެކޮމިޔުނިކޭސަން އޮތޯރިޓީ ސްލީޕިން، ސަރުކާރު ޑްރަންކާޑް

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]