Isthiufa dhevikamah dhekevey vaahaka thah Maseeh dhogu kurah vaifi
vfp.mv
MIB
MIB
އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަސީހު ދޮގުކުރައްވައިފި
inage
މަސީހު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 20 ފެބްރުއަރީ 2018 | 2 ކޮމެންޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މިއަދު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަސީހު މިރޭ ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ. kobadoctor
މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށްފަހު މަސީހު ރިޔާސަތު ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ސިޓީ ހުށައެޅުއްވިކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައިދަނީ އަޑު ފެތުރެމުންނެވެ.

މިރޭ ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި، ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަސީހު ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ހުންނެވީ ސާބިތުކަން މަތީކަމަށްވެސް މަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސީހު ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނުވެސް އުޅުއްވާކަމަށާއި މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމަށްބުނެ ދެކެވެމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި
ހާޒިރީގެ މައްސަލާގައި ފާރިސްގެ ހޫނު ސިޓީއެއް މަޖިލިސް ރައީސް އަށް
15 ޖެނުއަރީ 2018
ގައުމުދެކެ ލޯބިވެ އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރު ދިނުމަށް އަޒުމް އާކުރަން ޖެހޭ: މަސީހު
31 ޑިސެންބަރ 2017
މަސީހުގެ ހަމްދަރުދީ މެންބަރުންނަށް!
10 އޮކްޓޯބަރ 2017
މަޖިލީހުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަސީހާ ދެކޮޅު ލިއުންތަކެއް!
4 އޮކްޓޯބަރ 2017
ހިޔާލު

މަރީ
ކަލޭދެން އިސްތިއުފާ ދޭންވެއްޖެއެންނޫންތަ.
ހަމަ
އިސްތިއުފާދޭނެތަ..

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]