Fathuruverikan Kuri Araane Kamah Lafaakurevey: MMA
vfp.mv
HM
HM
ފަތުރުވެރިކަން ކުރި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: އެމްއެމްއޭ
inage
ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ދެ ފަތުރުވެރިއަކު--
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 18 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިއަހަރު ކުރި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
އެމްއެމްއޭ އިން ނެރެފައިވާ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 6.9 އިންސައްތަ ކުރި އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރި އަރާ މިންވަރު 6.0 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އިގްތިސާދުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު މި އަހަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދުގައި ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވެގެން ދިޔުމާއެކު އިގްތިސާދީ ދުވެއްޔަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.




ގުޅުންހުރި
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ކަނޑު އަޑީގެ ގެ ރައްޖޭގައި ހުޅުވަނީ
18 އޭޕްރީލް 2018
މަތިވެރީގައި ޕްލާސްޓިކު ފުޅިއާއި ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަނީ
16 އޭޕްރީލް 2018
ޗެރީލްއާއި ލިއާމްގެ ހިތުގައި ރާއްޖެއަށް ހާއްސަ ޖާގައެއް، ޗުއްޓީއަށް މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެ
14 އޭޕްރީލް 2018
ރެޑް ބުލްގެ އެތުލީޓް ސިއާން ރާއްޖޭގައި
12 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ރާއިޒް
ކުއްލި ހާލަތުގައި އޮތްވާ ތިކަމެއް ނުވާނެ. އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]