Fathuruverikan Kuri Araane Kamah Lafaakurevey: MMA
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ފަތުރުވެރިކަން ކުރި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: އެމްއެމްއޭ
inage
ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ދެ ފަތުރުވެރިއަކު--
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 18 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިއަހަރު ކުރި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. kobadoctor
އެމްއެމްއޭ އިން ނެރެފައިވާ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 6.9 އިންސައްތަ ކުރި އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރި އަރާ މިންވަރު 6.0 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އިގްތިސާދުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު މި އަހަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދުގައި ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވެގެން ދިޔުމާއެކު އިގްތިސާދީ ދުވެއްޔަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
7 ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ މައްސަލާގައި ސުއޫދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
18 ޖުލައި 2018
7 ރިސޯޓެއްގައި އެކަނި ފޮށި ބަހައްޓަނީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަށް ހުރަސް އަޅަން: ޓީމް
17 ޖުލައި 2018
މިރިޔަންދޫގައި ހަދާ "ވެސްޓިން ރިސޯޓް" އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަނީ
12 ޖުލައި 2018
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގައި ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ
9 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ރާއިޒް
ކުއްލި ހާލަތުގައި އޮތްވާ ތިކަމެއް ނުވާނެ. އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]