Ministerge Helicopter Vetti maruhabaa Dhannavan Nukui 13 Meehaku Maru
vfp.mv
HM
HM
މިނިސްޓަރުގެ ހެލިކަޕްޓަރު ވެއްޓި މަރުހަބާ ދަންނަވަން ނުކުތް 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
inage
މިނިސްތަރުގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓިފައި---ފޮޓޯ:ރިއުޓާސް
  ދުނިޔެ | ހުޅަނގު | 18 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މެކްސިކޯއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލްފޮންސޮ ނަވްރަތު ޕްރިދާ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ހެލިކަޕްޓަރު ވެއްޓި އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ތިބި 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. kobadoctor
އަލްޖަޒީރާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހެލިކަޕްޓަރު ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕައިލެޓަށް ކޮންޓްރޯލު ގެއްލި ހެލިކަޕްޓަރު ވެއްޓުމުންނެވެ.

ހެލިކަޕްޓަރުން ދަތުރު ކުރި މިނިސްޓަރާއި އެހެން އޮފިޝަލުން ސަލާމަތްވި އިރު ހެލިކަޕްޓަރު ވެއްޓުމުން ވަގުތުން 12 މީހަކު ވަގުތުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި ފަހުން އިތުރު މީހަކު ވަނީ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައެވެ.

އޮހާކާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި 13 މީހަކު މަރުވި އިރު 15 މީހަކުވަނީ ޒަހަމުވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ގޮސް ތިބި ަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލްފޮންސޮގެ އެ ދަތުރަކީ ހުކުރު ދުވަހު މެކްސިކޯއަށް އައި 7.2 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިން ހެލުމުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
މެކްސިކޯއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުމުގައި 140 މަރު
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ނާކޯސް ސީރީސް ކުޅޭނެ ސަރަހައްދެއް ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު މަރާލާފި
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޖަލެއްގައި ގޭންގު މާރާމާރީ އެއް ހިންގާ 9 މީހުން މަރު ވެއްޖެ
13 އޯގަސްޓު 2017
މެކްސިކޯގައި 20 އަހަރުތެރޭ އެންމެ ގިނަ މަރު މިދިޔަ މަހު
26 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]