10 gbps ge Internet Test kohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
10 ޖީބީޕީއެސްގެ އިންޓަނެޓް ޓެސްޓުކޮށްފި
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 14 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، 10 ޖީބީޕީއެސްގެ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ އިންޓަނެޓް ޓެސްޓުކޮށްފިއެވެ. dhi2
ބްްރޯޑްބޭންޑް 10 ޖީބީޕީއެސް ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގައެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ "ހައިޕާރޮޕްޓިކް" އިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އެ ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގެތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި "ފުލް-ފައިބަރ" ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެލެކޮޕް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ކުންފުނި "އޮފްކޮމް" އިން ބުނި ގޮތުގައި ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

"އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވަމުން. ފުލް-ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ބޭނުން މުހިންމު ސްޕީޑް އަވަސް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭން" އޮފްކޮމް އިން ބުނެއެވެ.

10 ޖީބީޕީއެސް އިންޓަނެޓާއެކު، އެޗްޑީ ސްޓޭންޑަޑްގެ ފަސް ޖީބީގެ ފިލުމެއް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ހޭދަވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ސިކުންތެވެ. 25 ޖީބީގެ އެކްސްބޮކްސް ގޭމެއް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ހޭދަވާނީ 20 ސިކުންތެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ކަނެކްޝަން ކުޑަހުވަދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
7 މެއި 2018
ފޭސްބުކް ޑޭޓާ ލީކް މައްސަލާގައި ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ
25 މާޗް 2018
ދިރާގުގެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ
22 މާޗް 2018
ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަނާއި ދިރާގު ޓީވީ ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
1 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]