10 gbps ge Internet Test kohfi
vfp.mv
HM
HM
10 ޖީބީޕީއެސްގެ އިންޓަނެޓް ޓެސްޓުކޮށްފި
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 14 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، 10 ޖީބީޕީއެސްގެ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ އިންޓަނެޓް ޓެސްޓުކޮށްފިއެވެ. jausa
ބްްރޯޑްބޭންޑް 10 ޖީބީޕީއެސް ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގައެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ "ހައިޕާރޮޕްޓިކް" އިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އެ ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގެތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި "ފުލް-ފައިބަރ" ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެލެކޮޕް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ކުންފުނި "އޮފްކޮމް" އިން ބުނި ގޮތުގައި ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

"އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވަމުން. ފުލް-ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ބޭނުން މުހިންމު ސްޕީޑް އަވަސް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭން" އޮފްކޮމް އިން ބުނެއެވެ.

10 ޖީބީޕީއެސް އިންޓަނެޓާއެކު، އެޗްޑީ ސްޓޭންޑަޑްގެ ފަސް ޖީބީގެ ފިލުމެއް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ހޭދަވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ސިކުންތެވެ. 25 ޖީބީގެ އެކްސްބޮކްސް ގޭމެއް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ހޭދަވާނީ 20 ސިކުންތެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދިރާގުގެ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ
22 މާޗް 2018
ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަނާއި ދިރާގު ޓީވީ ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
1 މާޗް 2018
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި
27 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]