Raees Yameen Promote kuraa gina twitter account thakeh suspend koffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ގިނަ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
inage
ރައީސް ޔާމީން އަދި އަނބިކަނބަލުން: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 14 ފެބްރުއަރީ 2018 | 2 ކޮމެންޓް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރައީސް ޔާމީނު ޕްރޮމޯޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ޓްވިޓަރ އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
ޓްވިޓަރއިން ސަސްޕެންޑްކުރި އެކައުންޓްގެ ތެރޭގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތަކާއި ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތައްވެސް ޓްވިޓައިންވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އަސުރުމާ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓާއި އަމާޒޭ ޔަގީން ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްވެސް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްވެސް ޓްވިޓައިއިންވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

ޓްވިޓަރއިން އެ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ MaldivesInCrisis# ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށް ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮޅުވާލާ ދޮގު މައުލޫމާތު އާއްމުކުރާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.ހިޔާލު

ހަސަނު
ތިވާނީ ޝަހީބް ކުރިކަމަކަށް، އެކަލޭގެ އަބަދުވެސް އުޅޭނީ ތަންތަން ބަންދުނުކުރެވިގެން، ބުލޮކު ނުކުރެވިގެން، ސަސްޕެންޑް ނުކުރެވިގެން. މިކަމަކީ އޭނާގެ ކޮންމެދުވަހެއްގެ ކެއުންހެން ހީވަނީ.
ބެއްޔާ
ޕީޕީއެމްގެ އެކައުންޓް ތައް ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީ އިންޒާރު ކުރާތީ! ދެން އެންމެ އަވަހަށް އިވޭނެ އަޑެކީ މިޤައުމުގެ އިސް ވެރިންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފުރީޒް ކުރާ ހަބަރު! އީޔޫގެ ސަމިޓައްފަހު މިކަމާ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ވަނީ!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]