Raajje ai Bangladesh meeheh ge athun gina adhadheh ge masthuva thakethi athulaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ރާއްޖެއައި ބަގުލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
inage
ރާއްޖެއައި ބަގުލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
  ހަބަރު | | 13 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައި 23 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިފިއެވެ. dhi2
ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ އެމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ކްލިއަރެންސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ޝައްކުވެގެން އިތުރަށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީނާގެ ލަގެޖުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގުޅަތަކެއް ރައްކާކޮށްފައިހުރި ފުޅިތަކެއް ފެނުނު ކަމުގައެވެ.

މި ތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު ވަނީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ އެމްފެޓަމައިންއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މިފުޅިތަކުގައި ޖުމްލަ 302 އެމްފެޓަމައިން ގުޅަ ރައްކާކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެކު އެމީހާ މިހާރު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިންމަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ނައިފަރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ތުލުސްދޫއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
8 އޯގަސްޓު 2018
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]