Raajje ai Bangladesh meeheh ge athun gina adhadheh ge masthuva thakethi athulaifi
vfp.mv
HM
HM
ރާއްޖެއައި ބަގުލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
inage
ރާއްޖެއައި ބަގުލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
  ހަބަރު | | 13 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައި 23 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިފިއެވެ. kobadoctor
ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ އެމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ކްލިއަރެންސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ޝައްކުވެގެން އިތުރަށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީނާގެ ލަގެޖުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގުޅަތަކެއް ރައްކާކޮށްފައިހުރި ފުޅިތަކެއް ފެނުނު ކަމުގައެވެ.

މި ތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު ވަނީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ އެމްފެޓަމައިންއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މިފުޅިތަކުގައި ޖުމްލަ 302 އެމްފެޓަމައިން ގުޅަ ރައްކާކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެކު އެމީހާ މިހާރު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ލަންދޫ ކައުންސިލަރު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި
23 ޖެނުއަރީ 2018
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ނައިފަރުން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
21 ޖެނުއަރީ 2018
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
14 ޖެނުއަރީ 2018
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ލަންދޫ ކައުންސިލަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
11 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]