Raajje ai Bangladesh meeheh ge athun gina adhadheh ge masthuva thakethi athulaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރާއްޖެއައި ބަގުލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
inage
ރާއްޖެއައި ބަގުލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
  ހަބަރު | | 13 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައި 23 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިފިއެވެ. jausa
ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ އެމީހާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ކްލިއަރެންސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ޝައްކުވެގެން އިތުރަށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީނާގެ ލަގެޖުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގުޅަތަކެއް ރައްކާކޮށްފައިހުރި ފުޅިތަކެއް ފެނުނު ކަމުގައެވެ.

މި ތަކެތި ތަހުލީލުކުރިއިރު ވަނީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ އެމްފެޓަމައިންއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މިފުޅިތަކުގައި ޖުމްލަ 302 އެމްފެޓަމައިން ގުޅަ ރައްކާކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެކު އެމީހާ މިހާރު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
21 މެއި 2018
އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން 106 ކޮކެއިން ކެޕްސޫލު ނަގައިފި
21 މެއި 2018
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލަންކާއިން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17 މެއި 2018
މާލޭގެ ގެއަކުން 5 ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި
8 މެއި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]