Iraq Alun aaraasthu kurumah 88 billion dollar!
vfp.mv
MIB
MIB
އިރާގު އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް 88 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު!
inage
  ދުނިޔެ | | 13 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އިރާގުގައި އައިއެސްއިން ކުރި ހަނގުރާމައަށްފަހު ގައުމު އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް 88 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށް އިރާގުން ބުނެފިއެވެ. muni
އިރާގު އަލުން އާރާސްތުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުވެއިތުގައި ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑޯނާސް ކޮންފަރެންސްގައި، އިރާގު އަލުން އާރާސްތު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ތިން އަހަރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަނގުރާމައިގައި ގައުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

އައިއެސްއާއެކު ކުރި ހަނގުރާމައިން ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަން އިރާގުން އިއުލާނުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ.

ގައުމު އަލުން އާރާސްތު ކުރާއިރު ގެތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުން މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް އިރާގު ސަރުކާރުން ހާއްސަ އަހަމިއްޔަތު ކަމެއް ދޭނެއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އައިއެސްއާއި ގުޅުނު ޖަރުމަނު އަންހެނަކު މަރަން އިރާގުގައި ހުކުމްކޮށްފި
22 ޖެނުއަރީ 2018
އައިއެސްއާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމަ ނިމިއްޖެ ކަމަށް އިރާގުން އިއުލާންކޮށްފި
9 ޑިސެންބަރ 2017
އީރާނުން އިރާގަށް 1.2 ބިލިއަން ކިޔުބިކް މީޓަރުގެ ގޭސް އެތެރެކޮށްފި
20 ނޮވެންބަރ 2017
އިޒްރާއީލާއި އިރާގްގެ، ދެ ރީތީގެ ރާނީ އެކުގައި ނަގަފައިވާ ފޮޓޯ އާއެކު ބޮޑު ބަހުސްއަކަށް!
19 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ރާއިޒް
މިހާރު އިރާޤު މީހުން ހިތައް އަރާނެ ސައްދާމުގެ ވެރިކަން މާ ރަނގަޅޭ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]