Dhiraagu ge Hishaadhaarunnah 897 Million Ruffiya Bahan Hushahalhanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ދިރާގުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 897 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހަޅަނީ
inage
ދިރާގު--ފައިލް ފޮޓޯ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 12 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 897.56 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. muni
އެއީ ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 11.81 ރުފިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ ފައިދާ ބެހިފައިވަނީ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި 452.96 މިލިއަން ރުފިޔާ (ހިއްސާއަކަށް 5.96 ރުފިޔާ) އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި 444.6 މިލިއަން ރުފިޔާ (ހިއްސާއަކަށް 5.85 ރުފިޔާ) ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުން ކަނޑައަޅާ ފައިދާ ބަހާނީ ކުންފުނީގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިއުލާނުކުރާ "ބުކް ކްލޯޝަރ ޑޭޓް" ގައި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުން ވަނީ ބައެއް އާ ހިދުމަތްތަކާއި އާ ޕްރީޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.

އެ ގޮތުން ދިރާގުން ވަނީ "މަމެން" ގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް "ދިރާގު ޕޭ" ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަށް ދިރާގު ދިއްލާލައިފި
16 މެއި 2018
ދިރާގު ހިއްސާއަކަށް 11.81 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި
14 މެއި 2018
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ދިރާގު ހަދިޔާ: ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިޔާ ވޯޑެއް
10 މެއި 2018
ދިރާގު ޕޭ ބޭނުންކޮށްގެން ތިން ރެސްޓޯރެންޓަކުން ޑިސްކައުންޓް
9 މެއި 2018
ހިޔާލު

ކަލޯ
ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތޯ އަގު ކިހާވަރެއް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]