2 vana Bodu Han'guraamaigai Beynun Kuri Bomb eh Fenigen Airport Bandhukohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރި ބޮމެއް ފެނިގެން އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށްފި
inage
އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށް ލަންޑަންގެ ފުލުހުން މަގުތަކުގައި ފޯރު މަރަނީ--
  ދުނިޔެ | | 12 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރި ބޮމެއް ފެނިގެން ލަންޑަން ސިޓީ އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. dhi2
އެ ބޮން ފެނިފައިވަނީ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ ތަމްސް ކޯރުންނެވެ.

އެ ބޮން ފެނިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން ފަތިހު 5:00 ހާއިރުއެވެ.

ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބެލިބެލުންތަކުން އެ ބޮން ގޮވާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެއާޕޯޓު ބަންދުކުރީ ލަންޑަން ގަޑިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 22:00 ހާއިރުއެވެ.

ލަންޑަންގެ ރޯޔަލް ނޭވީ އިން ދަނީ އެ ބޮން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބައިމިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ބިޓްކޮއިން އަތުލައިގެންފި
26 މެއި 2018
އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ ހޮންގްކޮންގަށް
9 ނޮވެންބަރ 2017
ޓަވަރުގައި ރޯވި މައްސަލާގައި ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިން އިސްތިއުފާ ދީފި
1 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]