Secret Superstar ah China in 100 Million Dollar
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާއަށް ޗައިނާއިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު
inage
އާމިރު ހާން--
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ބޮލީވުޑް | 12 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އަދްވައިތް ޗަންދަން ލިޔެ ޑައިރެކްޓުކޮށް ސިނަމާތަކަށް ނެރެފައިވާ ފިލުމު، ސީކްރެޓް ސްޕަސްޓާއަށް ޗައިނާއިން އެކަނިވެސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެއެވެ. Dhiraagu
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެފިލްމު ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާފައިވާއިރު، ފިލްމު އެޅުވިތާ ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިލްމަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10000000 ރުޕީސް ވަނީ އެފިލްމަށް ޗައިނާ އިން ލިބިފައެވެ.

ފިލްމުގައި ފެނިގެންދަނީ ލަވަ ކިޔަން ބޭނުންވާ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

ސީކްރެޓް ސްޕަސްޓާއަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރުނު މިއުޒިކަލް ޑްރާމާއެކެވެ. އެފިލްމުން އާމިރު ހާނާއި ޒައިރާ ވަސީމް، މެހެރް ވިޖް ގެ އިތުރުން ރާޖް އަރުޖުން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ފިލުމުގައި ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅެނީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ޒައިރާ ވަސީމެވެ.

އާމިރު ހާނު ތަފާތު ގޮތަކަށް ފެނިގެންދާ އެފިލްމަށް ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބިފައިވާއިރު، އާމިރު ހާނުގެ ދަންގަލް ފިލްމަށް ވެސް ޗައިނާއިން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާއިން އެފިލްމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެކްޓުކުރުން ހުއްޓާލާނަމަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާން: އަނުޝްކާ
13 އޯގަސްޓު 2018
އަނަންޔާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވަނީ ޓައިގާ ޝްރޮފްއާއެކު އެއްނޫން!
13 އޯގަސްޓު 2018
ސިމްބާގެ މަސައްކަތާ ހެދި ސާރާއަށް އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރެވިފައި
12 އޯގަސްޓު 2018
"އިންޑިއާސް މޮސްޓް ވޯންޓެޑް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި
12 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]