Kulli Haalath Iulaan Kurumaaeku Maadhamaa Reyge Charity Shield Match Cancel Koffi
vfp.mv
MIB
MIB
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއިއެކު މާދަމާ ރޭގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފި
inage
މިދިޔަ ސީޒަންގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ފޮޓޯ:---
  ކުޅިވަރު | ރާއްޖެގެ ކުޅިވަރު | 5 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މިރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއި އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިންތިޒާމް ކުރާ އެފް.އޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. muni
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ އޮޕެނިން މެޗު ނުވަތު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މެޗު ކެންސަލް ކުރިކަން ހާމަ ކުރަމުން އެއިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި މި މެޗު އަލުން ކުޅޭނެ ވަކި ތާރީހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ނުކުންނަން މީގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާދަމާ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ދިވެހި ގައުމީ ސްޓޭޑިއަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މެޗު ކެންސަލް ވުމާއެކު ޓީސީއަށް ދެން ކުރިއަށް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބެންގަލޫރު ޓީމު އޭއެފްސީ ކަޕް މެޗަށް ރާއްޖެ ނައުމަށް އިންޑިއާއިން ލަފާދީފި
11 ފެބްރުއަރީ 2018
6 މަސް ދުވަސްތެރޭ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެކަޑަމީ ރާއްޖެއިން ފެންނާނެ: ބައްސާމް
24 ޖެނުއަރީ 2018
އީގަލްސްގެ ޝާކިއްޓެ އެފްއޭއެމަށް
15 ޖެނުއަރީ 2018
އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފާސިރު، އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދާދު
16 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]