Liverpool Aa Tottenham Ge Kurimathilun Ehvaru
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 5 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެވެ. muni
މި ދެޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން އެންމެ ތިން މިނެޓު ތެރޭގައި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހުގެ ލަނޑާއެކު އެޓީމުގެ ވަނީ މެޗުގެ ބޮޑުބައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓާފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ވަންޔާމާގެ ލަނޑާއެކު މެޗުގެ ނަތީޖާ ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

މެޗުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ލީޑު ނެގީ ލިވަޕޫލުންނެވެ. މި ލަނޑު ވެސް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ސަލާހެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރު ކޮށްދިނީ ހެރީ ކޭން އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއި އެކު ކޮންމެ ޓީމަކަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބުނުއިރު ލިވަޕޫލް އޮތީ ވާދަވެރި ޔުނައިޓެޑުގެ ފަހަތުން ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 5 ވަނާގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޔޫރޯއަށް ފަހު ލުކާކޫ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
16 އޯގަސްޓު 2018
މެސީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
15 އޯގަސްޓު 2018
ސީޒަން ފެށުނުއިރު ވެސް ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ނުނިމުނު
14 އޯގަސްޓު 2018
އެމެރިކާ ލީގުގައި ވެސް ރޫނީ ވިދާލައިފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]