Liverpool Aa Tottenham Ge Kurimathilun Ehvaru
vfp.mv
HM
HM
ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 5 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެވެ. Dhiraagu
މި ދެޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން އެންމެ ތިން މިނެޓު ތެރޭގައި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހުގެ ލަނޑާއެކު އެޓީމުގެ ވަނީ މެޗުގެ ބޮޑުބައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓާފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ވަންޔާމާގެ ލަނޑާއެކު މެޗުގެ ނަތީޖާ ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

މެޗުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ލީޑު ނެގީ ލިވަޕޫލުންނެވެ. މި ލަނޑު ވެސް އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ސަލާހެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރު ކޮށްދިނީ ހެރީ ކޭން އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއި އެކު ކޮންމެ ޓީމަކަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބުނުއިރު ލިވަޕޫލް އޮތީ ވާދަވެރި ޔުނައިޓެޑުގެ ފަހަތުން ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 5 ވަނާގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޖީސޫސް ރޮނާލްޑޯގެ ލަފާ ހޯދަނީ
15 ފެބްރުއަރީ 2018
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޗެލްސީގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް މެޗުން ނުފެންނާނެ
27 ޖެނުއަރީ 2018
އެވަޓަންގެ ޖޭމްސް މެކާތީގެ ފައި ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ
21 ޖެނުއަރީ 2018
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބު ކުރި އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ތަށީގެ ބައެއް ގެއްލިއްޖެ
21 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]