Jinsee Goanaage Thuhumathaa Eku Melbournege Mayor Isthiufaa Dhevvaifi
vfp.mv
MIB
MIB
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާއެކު މެލްބަންގެ މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
inage
މެލްބަންގެ މޭޔަރު---
  ދުނިޔެ | ހުޅަނގު | 5 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާ މެލްބަންގެ މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. muni
މެލްބަންގެ މޭޔަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އުމުރުން 64 އަހަރުގެ ރޮބަޓު ޑޮއިލްގެ މައްޗަށް ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ރޮބަޓުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު މެލްބަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަންހެން ދެ މެންބަރަކު ކުރެއެވެ.

ރޮބަޓުގެ މައްސަލަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ އިރު އޭނާވަނީ މެލްބަންގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ވެސް އިސްތިއުފ ދެއްވާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ލައިފްޖެކްޓް ނެތި ޑިންގީ ދުއްވެވުމުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ޖޫރިމަނާއެއް
31 ޑިސެންބަރ 2017
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަގު މަތިން ފެނުނު ކިނބުލެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
27 ޑިސެންބަރ 2017
1.2 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި އޮސްޓްރޭލިއާއިން އަތުލައިގަނެފި
23 ޑިސެންބަރ 2017
103 އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ސަބްމެރިންއެއް ފެނިއްޖެ
21 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
އާތިފާ
ކުރިކަންތައް ލިޔުނުނަމަ......

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]