Jinsee Goanaage Thuhumathaa Eku Melbournege Mayor Isthiufaa Dhevvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާއެކު މެލްބަންގެ މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
inage
މެލްބަންގެ މޭޔަރު---
  ދުނިޔެ | ހުޅަނގު | 5 ފެބްރުއަރީ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމަށްވާ މެލްބަންގެ މޭޔަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. kobadoctor
މެލްބަންގެ މޭޔަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އުމުރުން 64 އަހަރުގެ ރޮބަޓު ޑޮއިލްގެ މައްޗަށް ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ރޮބަޓުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު މެލްބަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަންހެން ދެ މެންބަރަކު ކުރެއެވެ.

ރޮބަޓުގެ މައްސަލަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ އިރު އޭނާވަނީ މެލްބަންގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ވެސް އިސްތިއުފ ދެއްވާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މިނިވަން އިންސާފްވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހަނިވެފަ: އޮސްޓުރޭލިއާ
27 ޖޫން 2018
ކޮންޓެއިނާތަކެއް މޫދަށް ވެއްޓުމުން ސަމާލުވަން އަންގައިފި
3 ޖޫން 2018
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައިންސްވެރިޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވާން ސްވިޒަލެންޑަށް
3 މެއި 2018
ހޮޓް އެއާ ބެލޫނެއް ތިރިކުރަނިކޮށް 11 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
31 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
އާތިފާ
ކުރިކަންތައް ލިޔުނުނަމަ......

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]