Londongai vanakun mUslimunnah Hamalaadhin Meehaa Umurah Jalah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ލަންޑަނުގައި ވޭނަކުން މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދިން މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށް
inage
ޑަރެން އޮސްބޯން---
  ދުނިޔެ | ހުޅަނގު | 3 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ލަންޑަނުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ފިންސްބަރީ ޕާކުގައި ހުރި މިސްކިތުން ފޭބި މުސްލިމުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވޭނެއް ދުވާފައި ގޮސް ވައްދައިގެން ހަމަލާދިން މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
ޑަރެން އޮސްބޯން ދިން އެހަމަލާގައި މިސްކިތުން ފޭބި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވި އިރު އުމުރުން 51 އަހަރުގެ މުކައްރަމު އަލީ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މުކައްރަމު އަލީ މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާއާއި މުސްލިމުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވޭނުގައި ގޮސް ވަން މައްސަލާގައި 43 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވެއެވެ.

ޑަރެން އޮސްބޯންއަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އިރު އޭނާ މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދޭން ބޭނުން ކުރި ވޭނުގެ ތެރެއިން މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ އޭނާ ނަފުރަތުު ކުރާ މިންވަރު ހާމަވާ ބައެއް ލިއުންތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެ ހަމަލާގެ ކުރިން އޭނާ ލިޔެފައިވާ ނޯޓެއްގައި ޑެރެން ވަނީ މުސްލިމުންނަކީ ރޭޕު ކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ޖަނަވާރުންތަކެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ ހޮންގްކޮންގަށް
9 ނޮވެންބަރ 2017
ޓަވަރުގައި ރޯވި މައްސަލާގައި ކައުންސިލުގެ އިސްވެރިން އިސްތިއުފާ ދީފި
1 ޖުލައި 2017
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ ބިރަށް ލަންޑަނުގެ 4 ޓަވަރަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި
24 ޖޫން 2017
ލަންޑަން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 58 މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
18 ޖޫން 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]