Hamasge Leader Haniya akee Terroristeh Kamah America in Kanda Alhaifi
vfp.mv
MIB
MIB
ހަމާސްގެ ލީޑަރު ހަނިއްޔާއަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅައިފި
inage
އިސްމާއީލު ހަނިއްޔާ---ފޮޓޯ:ރިއުޓާސް
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 1 ފެބްރުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހަމާސްގެ ލީޑަރު އިސްމާއީލު ހަނިއްޔާއަކީ ދުނިޔެއަށް ހުރި ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެމެރިކާގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނައިފިއެވެ. muni
ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓުގައި ހަނިއްޔާ ހިމަނާފައިވާ އިރު ސްޓޭޓު ޑިޕާޓުމެންޓުން ބުނީ ހަނިއްޔާއާއި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރި ގޮތްޕާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށާއި ހަނިއްޔާއަކީ އެކަމަށް ވަކާލާތު ކުރާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ހަނިއްޔާ އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުން އެމެރިކާގެ ބާރު ފޯރާ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާ ކުރާނެއެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ބޭންކުތައް ނުވަތަ އެ ނޫން ތަންތަނުގައި ވެސް ހަނިއްޔާގެ މުދަލެއްވާ ނަމަ ހިފަހައްޓާނެއެވެ. އަދި ހަނިއްޔާއާއެކު ވިޔަފާރި ކުރުން އެމެރިކާގެ ފަރާތްތަކަށް މަނާ ކުރާނެއެވެ.

ހަމާސްގެ ލީޑަރު ކަމާ މިދިޔަ އަހަރު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ހަނިއްޔާއަކީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުކަން ބޮޑު ބޭފުޅެކެވެ.

ހަމާސްއިން ވަނީ އެމެރިކާގެ އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ހަނިއްޔާ ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ހަނިއްޔާއާއި މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ގުދުސްގެ މައްސަލާގައި އިޒްރާއީލުގެ މަޖިލީހުގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި
23 ޖެނުއަރީ 2018
ފަލަސްތީނަށް އެހީފޯރުކޮށްދޭ އެޖެންސީއަށް ދޭ އެހީގެ ބޮޑު ބައެއް އުނިކޮށްފި
17 ޖެނުއަރީ 2018
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 1000 ގެ އެޅުމަށް އިޒްރޭލުން ނިންމައިފި
12 ޖެނުއަރީ 2018
ފަލަސްތީނަށް އެހީވާ އދގެ އެޖެންސީ އުވާލާނެ ކަމަށްބުނެ އިޒްރާއީލުން އިންޒާރުދީފި
9 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]