Snapchat stories facebook adhi twitter ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ސްނެޕްޗެޓްގެ ސްޓޯރީސް ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާއަށް
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 24 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް، ސްނެޕްޗެޓްގެ ބޭރުން ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާއަށް ސްޓޯރީސް ހިއްސާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްނެޕްޗެޓްގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ސްނެޕްޗެޓް އިން މިފީޗާ ފަރުމާ ކުރަނީ ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިންކު ކޮށްފައިވާ މީސް މީޑިއާތަކަށާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން އީމެއިލް އަދި ޓެކްސްޓް މެސްޖެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޯރީސްގެ ލިންކު ފޮނުވައިގެން ވެބް ޕޭޖްއިންވެސް ބެލޭ ގޮތަށެވެ.

ސްނެޕްއިން 2014 ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ސްޓޯރީސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އަދި މިފީޗާ ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ސްނެޕްޗެޓްއިން އެ އެކައުންޓަކަށް ފޮލޯކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނަ ގޮތަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސްނެޕްޗެޓްގެ އަލަށް ޑިޒައިންކުރި އެޕްލިކޭޝަން ލިބޭ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ދެން ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ހިދުމަތަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ސްނެޕްޗެޓްއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވޯޓަރ ފޯލްއެއް އެކުލެވޭ އިމާރާތެއް ދުށިންތަ؟
27 ޖުލައި 2018
ތިން ވަނަ ފަރާތަކުން އީމެއިލްތައް ކިޔާފާނެ: ގޫގުލް
5 ޖުލައި 2018
ޔުގަންޑާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ޓެކްސް ނަގަނީ
3 ޖުލައި 2018
އެޕަލްއިން އައިއޯއެސް 12 އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި
5 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]