Snapchat stories facebook adhi twitter ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ސްނެޕްޗެޓްގެ ސްޓޯރީސް ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާއަށް
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 24 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް، ސްނެޕްޗެޓްގެ ބޭރުން ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާއަށް ސްޓޯރީސް ހިއްސާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްނެޕްޗެޓްގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ސްނެޕްޗެޓް އިން މިފީޗާ ފަރުމާ ކުރަނީ ސްނެޕްޗެޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިންކު ކޮށްފައިވާ މީސް މީޑިއާތަކަށާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން އީމެއިލް އަދި ޓެކްސްޓް މެސްޖެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޯރީސްގެ ލިންކު ފޮނުވައިގެން ވެބް ޕޭޖްއިންވެސް ބެލޭ ގޮތަށެވެ.

ސްނެޕްއިން 2014 ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ސްޓޯރީސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އަދި މިފީޗާ ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ސްނެޕްޗެޓްއިން އެ އެކައުންޓަކަށް ފޮލޯކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނަ ގޮތަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސްނެޕްޗެޓްގެ އަލަށް ޑިޒައިންކުރި އެޕްލިކޭޝަން ލިބޭ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ދެން ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ހިދުމަތަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ސްނެޕްޗެޓްއިން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދަރިފުޅު އުފަންވީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މަރުވިތާ 4 އަހަރު ފަހުން
12 އޭޕްރީލް 2018
ފަލަސްތީނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ، ޔޫޓިއުބުގެ ނަން މަޝްހޫރު ޗެނަލެއް ހެކުކޮށްފި
10 އޭޕްރީލް 2018
އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ އާކުލައެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި
10 އޭޕްރީލް 2018
ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ހިންގާ މީހުން ވެރިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
7 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]