Gelligen Hoadhamun Dhiya Dhoani Fenijje
vfp.mv
MIB
MIB
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެ
inage
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗްތަކެއް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
11 މީހުންނާއި އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތުމަށްފަހު ހަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެއެވެ. muni
އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ހޯދަމުން ދިޔަ ތ ބުރުނީ "ނޫރު" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏާއި އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް މިރޭ ގުޅިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ދޯންޏާއި ނުގުޅުނީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭރު ކަނޑުގައި އުޅުމުންކަމަށާއި މިހާރު ދޯނި ކ ދިއްފުއްޓާއި ދިމާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ދޯނި ހޯދަން ފެށިއިރު އެންމެ ފަހުން ދޯންޏާއި ގުޅިފައި ވަނީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހދ ނޮޅިވަރަމާއި ދިމާ ބޭރުގައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެން ހިފަން ފޭބި މީހަކަށް ފެމުނެއް ހަމަލާދީފި
24 އޭޕްރީލް 2018
ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޑައިވިން ރޮބޮޓް ބޭނުން ކުރަނީ
23 އޭޕްރީލް 2018
ގެއްލުނު އަލީ ފަހުމީގެ ސޯޓު ފެނިއްޖެ
23 އޭޕްރީލް 2018
ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިވެއްޖެ
22 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]