Gelligen Hoadhamun Dhiya Dhoani Fenijje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެ
inage
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗްތަކެއް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
11 މީހުންނާއި އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތުމަށްފަހު ހަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެއެވެ. Dhiraagu
އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ހޯދަމުން ދިޔަ ތ ބުރުނީ "ނޫރު" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏާއި އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް މިރޭ ގުޅިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ދޯންޏާއި ނުގުޅުނީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭރު ކަނޑުގައި އުޅުމުންކަމަށާއި މިހާރު ދޯނި ކ ދިއްފުއްޓާއި ދިމާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ދޯނި ހޯދަން ފެށިއިރު އެންމެ ފަހުން ދޯންޏާއި ގުޅިފައި ވަނީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހދ ނޮޅިވަރަމާއި ދިމާ ބޭރުގައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވާދޫ ކައިރިން ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދަނީ
16 ޖުލައި 2018
ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމަށް ޑައިވް ރޮބަޓް ބޭނުންކުރަނީ
15 ޖުލައި 2018
އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯނި ތިނަދޫއަށް ގެންގޮސްފި
14 ޖުލައި 2018
70 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެ
14 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]