Gelligen Hoadhamun Dhiya Dhoani Fenijje
vfp.mv
HM
HM
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެ
inage
ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗްތަކެއް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި: ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
11 މީހުންނާއި އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތުމަށްފަހު ހަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެއެވެ. thegardens
އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ހޯދަމުން ދިޔަ ތ ބުރުނީ "ނޫރު" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏާއި އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް މިރޭ ގުޅިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ދޯންޏާއި ނުގުޅުނީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭރު ކަނޑުގައި އުޅުމުންކަމަށާއި މިހާރު ދޯނި ކ ދިއްފުއްޓާއި ދިމާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ދޯނި ހޯދަން ފެށިއިރު އެންމެ ފަހުން ދޯންޏާއި ގުޅިފައި ވަނީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހދ ނޮޅިވަރަމާއި ދިމާ ބޭރުގައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފަރަށް އެރި "ފަޒާ" ދޯނި އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ: އެމްއެންޑީއެފް
13 ޖެނުއަރީ 2018
ރ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބ.އަތޮޅު ފަރަކަށް އަރައިފި
11 ޖެނުއަރީ 2018
11 މީހުނާއި އެކު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
10 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]