Track sarahahdhugai reethi kuda veli Beach eh
vfp.mv
MIB
MIB
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
inage
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
  ހަބަރު | | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 4 ކޮމެންޓް
މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ވެލީގެ ކުޑަ ގޮނޑުދޮށެއް ހެދިއްޖެއެވެ. kobadoctor
ވަރަށް ފަހުން ވޮޑެންފެށި މި ގޮނޑުދޮށް މިހާރުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 70 ފޫޓް 40 ފޫޓް އަށް ދެމިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގަޑީގައި ބައެއް ކުޑަކުދިން ކުޅެލަން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި މަންޒަރުވެސްވަނީ ފެނިފައެވެ

ޓްރެކް ސަރަހައްދަކީ އާއްމުކޮށް މީހުން މޫދަށް އެރެން ގޮސްއުޅޭ ސަރަހައްދެއް ވިޔަސް އެސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރިން ވެލި ބީޗެއް ވޮޑިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑު ދޮށެއް ވޮޑެން ފަށާފައިވާއިރު މާލެ ހުޅުމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ފެށިފަހުން ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅު ރާޅުގަނޑު ސަރަހަދުގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ވޮޑި އެ ސަރަހައްދުގައިވެސްވަނީ ބީޗެއް އުފެދިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބިޑަށް ނުލައި ވެސްޓް ޕާކު 50 އަހަރަށް ދޫކޮށްލަނީ
11 ޖެނުއަރީ 2018
ސްޓޫޑިއޯއެއްގެ ތެރޭގައި ރޭޕު ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި
6 ޖެނުއަރީ 2018
"މާލެ މީހުން އައުން ނުހުއްޓުވައި، ފްލެޓު އެޅިޔަސް މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނެތް"
4 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ހަސަން ސާސް
މީގެކުރިންވެސް ތިތަނަށް ވެލިއަރާ ވެލިގިރަމުންދޭ ތީ ހަބަރުލިޔާވަރު ކަމެއްނޫން
ތިތާއުޅޭކުޑަސޮރު
ތިވާނީ މަހާ ޖައްރާފު ޓެސްޓުކޮށްލަން ވެގެން ޓްރެކު ސަރަހައްދަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށް
ޖޭ
އަހަރުމެންގެ ރަށުގަ ވެލީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބީޗެއް އޮވޭ އެވާހަކަ ޖަހާދީބަލަ ނޫހުގަ
ޙެހެ
ތިބީޗަށް އެބަގެނޭ 500 ފްލެޓް ގެ ރަތްޔިތުން.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]