Track sarahahdhugai reethi kuda veli Beach eh
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
inage
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
  ހަބަރު | | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ވެލީގެ ކުޑަ ގޮނޑުދޮށެއް ހެދިއްޖެއެވެ. muni
ވަރަށް ފަހުން ވޮޑެންފެށި މި ގޮނޑުދޮށް މިހާރުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 70 ފޫޓް 40 ފޫޓް އަށް ދެމިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގަޑީގައި ބައެއް ކުޑަކުދިން ކުޅެލަން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި މަންޒަރުވެސްވަނީ ފެނިފައެވެ

ޓްރެކް ސަރަހައްދަކީ އާއްމުކޮށް މީހުން މޫދަށް އެރެން ގޮސްއުޅޭ ސަރަހައްދެއް ވިޔަސް އެސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރިން ވެލި ބީޗެއް ވޮޑިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑު ދޮށެއް ވޮޑެން ފަށާފައިވާއިރު މާލެ ހުޅުމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ފެށިފަހުން ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅު ރާޅުގަނޑު ސަރަހަދުގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ވޮޑި އެ ސަރަހައްދުގައިވެސްވަނީ ބީޗެއް އުފެދިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޖެހި ޑިވައިޑަރުތައް ނަގަން ފަށައިފި
15 ޖުލައި 2018
ސިޓީ ކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓީ ވިހާ މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ހައުސިން އަށް
5 ޖުލައި 2018
އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ: ކުދި ތަންތަނުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ބޭނުން ތަނަކުން ގޯތި
2 ޖުލައި 2018
ފްލެޓްތަކަށް އިހުމާލުވީކަން މިނިސްޓަރަށް އެނގުނީ އިންތިހާބު ކައިރިވުމުންތަ؟
27 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]