Track sarahahdhugai reethi kuda veli Beach eh
vfp.mv
MIB
MIB
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
inage
ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ރީތި ކުޑަ ވެލި ބީޗެއް
  ހަބަރު | | 12 ޖެނުއަރީ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ވެލީގެ ކުޑަ ގޮނޑުދޮށެއް ހެދިއްޖެއެވެ. Dhiraagu
ވަރަށް ފަހުން ވޮޑެންފެށި މި ގޮނޑުދޮށް މިހާރުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 70 ފޫޓް 40 ފޫޓް އަށް ދެމިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގަޑީގައި ބައެއް ކުޑަކުދިން ކުޅެލަން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި މަންޒަރުވެސްވަނީ ފެނިފައެވެ

ޓްރެކް ސަރަހައްދަކީ އާއްމުކޮށް މީހުން މޫދަށް އެރެން ގޮސްއުޅޭ ސަރަހައްދެއް ވިޔަސް އެސަރަހައްދުގައި މީގެ ކުރިން ވެލި ބީޗެއް ވޮޑިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގޮނޑު ދޮށެއް ވޮޑެން ފަށާފައިވާއިރު މާލެ ހުޅުމާލެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ފެށިފަހުން ލޮނު ޒިޔާރަތްކޮޅު ރާޅުގަނޑު ސަރަހަދުގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ވޮޑި އެ ސަރަހައްދުގައިވެސްވަނީ ބީޗެއް އުފެދިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މާލެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބާއްވަން ވެމްކޯގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލުމުން ނިމުނީ؟
22 އޭޕްރީލް 2018
މާލެ ސާފުކޮށް 70 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި
21 އޭޕްރީލް 2018
މާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
21 އޭޕްރީލް 2018
މާލޭ ހިޔާގެ ފްލެޓްތަކުގެ ސީލިންގް އިން ފެން ފައިބަނީ
19 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]