Raees Ge Abikabalun Chinage School akah Ziyaarai Kuravvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ރައީސް އަނބިކަނބަލުން ޗައިނާގެ ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
inage
ރައީސް އަނބިކަނބަލުން ޗައިނާގެ ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި--ފޮޓޯ ރައިސް އޮފިސް
  ހަބަރު | | 7 ޑިސެންބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު ﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، ޗައިނާގެ ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ބެއިޖިންގު ޒިޝުކޫ އެލިމެންޓަރީ ސްކޫލަށް މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. kobadoctor
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބެއިޖިން ޒިޝުކޫ އެލިމެންޓަރީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުމުން އެސްކޫލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އެ ޒިޔާރަތުގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ބެއިޖިންގު ޒިޝުކޫ އެލިމެންޓަރީ ސްކޫލް ބައްލަވާ ލައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އެ ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރިތާ 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ﷲ ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޭގެއިތުރުން ޗައިނާގަ ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ޢާއިލާތަކާ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން އާއި އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިހުރި ކަންކަން ފުއްދާދިނުމަށް
17 ޖުލައި 2018
ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަންވާނީ މަސްލަހަތާ އެއްގޮތައް: ރައީސް
17 ޖުލައި 2018
އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ އިފްތިތާހު ކޮށްފި
17 ޖުލައި 2018
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
14 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]