Raajjeygai Invest Kuran Emme Rangalhu Vaguthakee Mi ee: Raees Yamin
vfp.mv
HM
HM
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ މިއީ: ރައީސް ޔާމީން
inage
ރައީސް ޔާމީން---ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 7 ޑިސެންބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ މިއީ ކަމަށާއި ފޮރިން ޑައިރެކްޓު އިންވެސްޓުމެންޓުތަކަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ބިޒްނަސް ލީޑާސް ފޯރަމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ޒޯންތަކާއި ޒުވާނުންގެ ސިޓީ ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެއިތުރުން ފޮރިން އިންވެސްޓުމެންޓު ގާނޫނާއި އިގްތިސާދީ ޒޯންތަކުގެ ގާނޫނުން ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރައްޖކާތެރިކަން ހޯދައިދީފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓު ކުރުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ޗައިނައިން އެހީތެރިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ޗައިނާއާއި އެކު ވުމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ރުހުން ދީފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހާ ޖުޑިޝަރީއަށް ނުލިބޭ ބާރު ރައީސަށް ލިބޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާލެއަކީ ފުރިބާރުވެފައި އޮތް ތަނެއް ކަމަށް މިއަދު ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ރައީސް ޔާމީން
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހަނު ތިބެއްޖެ ނަމަ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވަކިތަކުގައި ތާށިވާނެ: ޝާހިދު
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

މީރާ
އިލެކްޝަން ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށްދޯ.. ބޯގޯސް ވާހަކަ.
ކޮސް
ކީއްވެ ޖުޑިޝަރީގެ ވާހަކަ ފާހަގަ ނުކޮށްލީ..އެއަށް ވުރެ ފުރިހަކަމެއް މިރާއްޖޭގައި ނެތެއްނު.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]