Usable Reserve 179.8 Million Dollar ah Vehtihje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ
inage
އެމްއެމްއޭ-ފައިލް ފޮޓޯ
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 7 ޑިސެންބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރަސްމީ ރިޒާވްގެ ތެރެއިން ޔޫޒަބަލް ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރި މިންވަރު 179.8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. dhi2
މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު އާންމުކުރި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައިވާ ގޮތުން ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް ވަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު ތިން އިންސައްތަ އަދި މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު ހައެއް އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް ދަށްވެފައިވަނީ އެމްއެމްއޭއަށް ބޭރު ފައިސާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ކަމަށް އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިގުތިސާދީ ރިވިއުގައިވާ ގޮތުން އޮކްޓޫބަރު މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވްގައި ހުރީ 494.4 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ރަސްމީ ރިޒާވްވެސް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު ނުވަ އެއް އިންސައްތަ އަދި މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު ރަސްމީ ރިޒާވް ފަސް އިންސައްތަ ދަށަސް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
10 ރުފިޔާ އާއި 100 ރުފިޔާގެ ނޫޓު އަލުން ޗާޕުކޮށްފި
5 ޖުލައި 2018
އެމްއެމްއޭގެ ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި
5 ޖުލައި 2018
ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރަނީ
2 ޖުލައި 2018
ރަސްމީ ރިޒާވް 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ
28 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]