Sharuthuthakakaa eku Sheikh Nasrullah Dhookollaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޝަރުތުތަކަކާއެކު ޝެއިހް ނަސްރުﷲ ދޫކޮށްލައިފި
inage
ޝެއިހް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ---
  ހަބަރު | | 5 ޑިސެންބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
އޮޅުވާލައިގެން ހަތަރު މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެ މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މަގުމަތިވި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލު ޝެއިހް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. Dhiraagu
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލާގައި ނަސްރުﷲ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަސްރުﷲ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އެ މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މަގުމަތިވުމުން އެމީހުންނާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހުމާއި ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި
30 އޯގަސްޓު 2018
2.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރި
21 އޯގަސްޓު 2018
5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޖުވެރިންނަށް 95 މިލިއަން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފި
20 އޯގަސްޓު 2018
ހައްޖު ކޯޓާއިން ބައި އެޅުން ހުއްޓުވާ، ހައްގުވެރިންނަށް ބަހާނަން: ފައިސަލް
17 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ޚަބަަރަކަށް ފުދޭބާ
ދެން ކޮބާ އެ ޝަރުތުތައް

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]