Imran aai Faris vaguthun dhookohlan jehye: Raees Maumoon
vfp.mv
HM
HM
އިމްރާނާއި ފާރިސް ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫނު
inage
ރައީސް މައުމޫނާއި ފާރިސް
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މިއަދު ގެއިން ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނު ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. jausa
ރައީސް މައުމޫނު މިހެން ވިދާޅުވީ ފާރިސް އާއި އިމްރާން ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ޖަލަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ.
މިއަދު ފާރިސް ޖަލަށް ބަދަލުކުރި އިރު، މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވިކަމަށްބުނެ ފާރިސް ބަންދުކޮށް 83 ދުވަހު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން އޭރުބުނީ ފާރިސް ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ޖަލުގެ މަރާމާތަކަށް ކަމަށާއި މަރާމަތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ޖަލުން ގެއަށް ބަދަލު ކުރި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲވެސް މިއަދުވަނީ އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ޝައިހް އިމްރާން ދަނީ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ޓެރަރިޒމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، އިމްރާން 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ 2016 މާޗް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް 5:30 އަށް ފަސްކޮށްފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރައީސް މައުމޫނާ ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު
23 އޭޕްރީލް 2018
ފުލުހުންގެ ވާހަކަތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށްވީ ހެއްވާ މަޖާ ވާހަކަތަކަކަށް!
16 އޭޕްރީލް 2018
"އަދީބު ނައިބު ރައީސަށްވީ ހިސާބުން ވެރިކަން ވައްޓާލަން މައުމޫން މަސައްކަތް ފެއްޓެވި"
15 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]