WHOge Goodwill Embassadorakah Mugabe
vfp.mv
HM
HM
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަަކަށް މުގާބޭ
inage
މުގާބޭ---
  ދުނިޔެ | އެފްރިކާ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. thegardens
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ.ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމްވަނީ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް މުގާބޭ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޓެޑްރޯސްގެ އެ ނިންމުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ހައިރާންކަން ލިބިފައެވެ. މުގާބޭއާއި މެދު އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އިރު މުގާބޭގެ ވެރިކަމުގައި ޒިމްބާބުވޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ފާދު ކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މުގާބޭވަނީ މިހާތަނަށް 37 އަހަރު ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަން ކުރައްވާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މުގާބޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި
28 ނޮވެންބަރ 2017
މުގާބޭގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
26 ނޮވެންބަރ 2017
މުގާބޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ
26 ނޮވެންބަރ 2017
އެންމެފަހުން މުގާބޭ އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
21 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ޒެޑްސް 1
ޑަބްލިއެޗްއޯ އިން ތިވީ ވަކިވާން
ހަނދުކޭތަ
ހިޓުލަރު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އޭނަވެސް ވާނެ ތިކަހަލަ އެމްބެސަޑަރަކަށް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]