WHOge Goodwill Embassadorakah Mugabe
vfp.mv
MIB
MIB
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަަކަށް މުގާބޭ
inage
މުގާބޭ---
  ދުނިޔެ | އެފްރިކާ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ.ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމްވަނީ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް މުގާބޭ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޓެޑްރޯސްގެ އެ ނިންމުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ހައިރާންކަން ލިބިފައެވެ. މުގާބޭއާއި މެދު އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އިރު މުގާބޭގެ ވެރިކަމުގައި ޒިމްބާބުވޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ފާދު ކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މުގާބޭވަނީ މިހާތަނަށް 37 އަހަރު ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަން ކުރައްވާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމުން މުގާބޭ ދުރު ކުރަނީ
19 ނޮވެންބަރ 2017
ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މުގާބޭގެ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި
18 ނޮވެންބަރ 2017
މުގާބޭ ގޭ ބަންދުގައި، އަނބިކަނބަލުން ފިއްލަވައިގެން ނެމީބިއާއަށް!
15 ނޮވެންބަރ 2017
މުގާބެއާއި އަނބިކަނބަލުން ހައްޔަރުކޮށް، އިންތިގާލީ ވެރިއަކަށް އެމާސަން
15 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ޒެޑްސް 1
ޑަބްލިއެޗްއޯ އިން ތިވީ ވަކިވާން
ހަނދުކޭތަ
ހިޓުލަރު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އޭނަވެސް ވާނެ ތިކަހަލަ އެމްބެސަޑަރަކަށް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]