WHOge Goodwill Embassadorakah Mugabe
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަަކަށް މުގާބޭ
inage
މުގާބޭ---
  ދުނިޔެ | އެފްރިކާ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. kobadoctor
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ.ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމްވަނީ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް މުގާބޭ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޓެޑްރޯސްގެ އެ ނިންމުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ހައިރާންކަން ލިބިފައެވެ. މުގާބޭއާއި މެދު އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އިރު މުގާބޭގެ ވެރިކަމުގައި ޒިމްބާބުވޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ފާދު ކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މުގާބޭވަނީ މިހާތަނަށް 37 އަހަރު ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަން ކުރައްވާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލައި 15،000 ނަރުހުން އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް
24 އޭޕްރީލް 2018
މުގާބޭ ޒިމްބާބުވޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
21 އޭޕްރީލް 2018
ގްރޭސް މުގާބޭގެ ޕީއެޗްޑީގެ މައްސަލާގައި ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ހައްޔަރަށް
18 ފެބްރުއަރީ 2018
މުގާބޭ އުފަން ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި
28 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ޒެޑްސް 1
ޑަބްލިއެޗްއޯ އިން ތިވީ ވަކިވާން
ހަނދުކޭތަ
ހިޓުލަރު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ އޭނަވެސް ވާނެ ތިކަހަލަ އެމްބެސަޑަރަކަށް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]