Moosa ge Award Rilawan Mamma ah
vfp.mv
HM
HM
މޫސަގެ އެވޯޑް ރިލްވާން މަންމަ އަށް
inage
މޫސަ މިއަދު ރިލްވާންގެ މަންމައާއި އެކު: ފޮޓޯ އަނާ
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް މިޑިއާއި ކައުންސިލް، އެމްއެމްސީން ރޭ ބޭއްވި އެވޯޑް ހަފްލާގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނު މޫސާ ރަޝީދުގެ އެވޯޑް ގެއްލުވާލާފައިވާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މަންމަ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
އަވަސް އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރިޔާ މޫސާ ރަޝީދު ރިލްވާންގެ މަންމައަށް އެވޯޑް ހަދީޔާކުރީ މިއަދު ހަވީލު ރިލްވާންގެ އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ގޮސްއެވެ.

ރިލްވާންގެ މަންމަ މިއަދު ބުނީ މޫސަގެ އެވޯޑް ހަދިޔާ ކުރުމުން އިތުރު ހިއްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމުގައެވެ. އަދި ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުން އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެއުމަށް ކުރާމަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމުގައެވެ.

ރިލްވާނަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

ރިލްވާން އެ ރޭ މާލޭގައި އުޅެފައި ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލަށްދާއިރު އޭނާއަށް ބަޔަކު ފާރަލަމުންދާ ކަން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތަކުން އެނގެއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު، ދައުވާލިބޭ އެކަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމަތު ލިބޭކަމަށް ދައުލަތުންވަނީ ކޯޓްގައި ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި
ރިލްވާނުގެ ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމެއް މާދަމާ
22 އޭޕްރީލް 2018
ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން ރިލްވާންގެ އަޑުއެހުން މިއަދު ވެސް ކެންސަލު
15 އޭޕްރީލް 2018
ރިލްވާނުގެ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑު އެހުން ކެންސަލް
12 އޭޕްރީލް 2018
ރިލްވާނުގެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމެއް މާދަމާ
11 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]