Faisa Hoadhan MDP in dhauva koffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ފައިސާ ހޯދަން އެމްޑީޕީން ދައުވާ ކޮށްފި
inage
އެމްޑީޕީގެ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފައިސާ ދީފައި ނުވާތީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. muni
ސިވިލް ކޯޓަށް އެމްޑީޕީން މައްސަލަ ހުށައެޅީ ޕާޓީއަށް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 7.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށް ދިނުމަށް އެދިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެ އަހަރުވެސް ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.ގުޅުންހުރި
މަރުގެ ހުކުމާއި އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔާމީން އިތުރުފުޅު ހައްދަވަނީ
13 އޯގަސްޓު 2018
ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން: އިބޫ
11 އޯގަސްޓު 2018
ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ އާ ވާދައެއް ނުކުރާނެ: އިބޫ
11 އޯގަސްޓު 2018
މަރަދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ގެއްލުންދީ ބައެއް މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި
10 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]