Faisa Hoadhan MDP in dhauva koffi
vfp.mv
HM
HM
ފައިސާ ހޯދަން އެމްޑީޕީން ދައުވާ ކޮށްފި
inage
އެމްޑީޕީގެ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފައިސާ ދީފައި ނުވާތީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. jausa
ސިވިލް ކޯޓަށް އެމްޑީޕީން މައްސަލަ ހުށައެޅީ ޕާޓީއަށް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 7.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށް ދިނުމަށް އެދިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެ އަހަރުވެސް ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ނިންމައިފި
23 އޭޕްރީލް 2018
ދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އެމްޑީޕީއަށް
20 އޭޕްރީލް 2018
ފާރިސްގެ ކުށަކީ ރައީސް ޔާމީނަށްވުރެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވުން: އެމްޑީޕީ
19 އޭޕްރީލް 2018
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދޭން ބާރު އެޅުމަށް އދގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައިފި
17 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]