Faisa Hoadhan MDP in dhauva koffi
vfp.mv
MIB
MIB
ފައިސާ ހޯދަން އެމްޑީޕީން ދައުވާ ކޮށްފި
inage
އެމްޑީޕީގެ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފައިސާ ދީފައި ނުވާތީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ސިވިލް ކޯޓަށް އެމްޑީޕީން މައްސަލަ ހުށައެޅީ ޕާޓީއަށް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 7.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށް ދިނުމަށް އެދިއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެ އަހަރުވެސް ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.ގުޅުންހުރި
އެފްޓީއޭއަކީ ރާއްޖެ ޗައިނާއަށް ވިއްކާލަން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް: ޝިފާޒު
4 ޑިސެންބަރ 2017
ވިއްސާރައިގެ ގެންލުންތައް އެމްޑީޕީން ބަލަނީ
2 ޑިސެންބަރ 2017
"އެގްރިމެންޓުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބޮޑުވެ، އިންޑިއާކަނޑުގެ މަސަލަސްކަން ގެއްލޭނެ"
30 ނޮވެންބަރ 2017
ވިޔަފާރި ވެރިންގެ އަތުން އަތުލެވޭ ތަންތަން އަލުން ރުޖޫއަށް ކުރެވޭނެ: އެމްޑީޕީ
27 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]