Dhivehi Kudhin Zahamvi Lanka Maaramaree aai gulhigen Bayan nagaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ދިވެހި ކުދިން ޒަހަމްވި ލަންކާ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ބަޔާން ނަގައިފި
inage
ޑޭ ބްރިޖް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެހި ކުދިންތަކެއްގެ ދިވެހި ދެކުއްޖަކު ޒަހަމްވެފައިވާއިރު މިމައްސަލާގައި ލަންކާ ފުލުހުން ބަޔާން ނަގައިފިއެވެ. Dhiraagu
ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީންބުނީ ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި މިމާރާމާރީގައި ދިވެހި ދެކުއްޖަކު ޒަހަމްވެފައިވާއިރު ލަންކާ ފުލުހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މިއަދުގެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ދިވެހި އެއް ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މައުމޫލާތު ލިބޭއިރު މާރާމާރީގައި ލަންކާ ކުއްޖަކަށްވެސްވަނީ އަނިޔާ ވެފައެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ޑޭ ބްރިޖް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައެވެ. އަނިޔާވެފައިވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ނަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަރަދޫ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަށް ގެއްލުންދީ ބައެއް މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފި
10 އޯގަސްޓު 2018
ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ވެސް ޒުވާނެއްގެ އަށް ތަނަކަށް ވަޅި ޖަހައި ޒަހަމުކޮށްލައިފި
7 އޯގަސްޓު 2018
ރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި
3 އޯގަސްޓު 2018
މާރާމާރީއެއް ހިންގާ ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
2 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
މާރާ
ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފެށީ މާރާމާރީތައް
އައްޔޫ
ޤައުމުން ބޭރަށްވެސް މާރާމާރީ ދިވެހިން ގެންދިޔައީ ދޯ؟؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]