Dhivehi Kudhin Zahamvi Lanka Maaramaree aai gulhigen Bayan nagaifi
vfp.mv
MIB
MIB
ދިވެހި ކުދިން ޒަހަމްވި ލަންކާ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ބަޔާން ނަގައިފި
inage
ޑޭ ބްރިޖް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެހި ކުދިންތަކެއްގެ ދިވެހި ދެކުއްޖަކު ޒަހަމްވެފައިވާއިރު މިމައްސަލާގައި ލަންކާ ފުލުހުން ބަޔާން ނަގައިފިއެވެ.
ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީންބުނީ ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި މިމާރާމާރީގައި ދިވެހި ދެކުއްޖަކު ޒަހަމްވެފައިވާއިރު ލަންކާ ފުލުހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މިއަދުގެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ދިވެހި އެއް ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް މައުމޫލާތު ލިބޭއިރު މާރާމާރީގައި ލަންކާ ކުއްޖަކަށްވެސްވަނީ އަނިޔާ ވެފައެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ ޑޭ ބްރިޖް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައެވެ. އަނިޔާވެފައިވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ނަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
18 އޮކްޓޯބަރ 2017
9 މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އެޅުވުމުގެ އަމުރު ހައިކޯޓުން ދީފި
18 އޮކްޓޯބަރ 2017
ލަންކާ މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ކުދިން ދޫކޮށްލައިފި
14 އޮކްޓޯބަރ 2017
ރޭގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
14 އޮކްޓޯބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
މާރާ
ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފެށީ މާރާމާރީތައް
އައްޔޫ
ޤައުމުން ބޭރަށްވެސް މާރާމާރީ ދިވެހިން ގެންދިޔައީ ދޯ؟؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]