Addu ah Gendhiya 2 Generator set Install Koffi
vfp.mv
MIB
MIB
އައްޑޫއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކޮށްފި
inage
އައްޑޫގައި ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރަނީ
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގެންދިޔަ ދެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ދެ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓް އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އެއް ޖަނަރޭޓަރގެ ޓެސްޓް ރަން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް 20 ޓެކްނީޝަނުން ދެ ގުރޫޕަކަށް ހުއްޓުނެއް ނެތި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކާއި އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެކެވެ. އަދި ޓެސްޓް ރަންއަށް ފަށާފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ޓެސްޓްކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގެ ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ތިން ސެޓްގެ ސްޕެއަރ ނުލިބިގެންވަނީ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
15 ބުރީގެ ޓަވަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފެނަކައިން އިއުލާނުކޮށްފި
11 އޭޕްރީލް 2018
އަައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
11 އޭޕްރީލް 2018
ތ.ގުރައިދޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި
8 އޭޕްރީލް 2018
ލަންދޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަނީ
2 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]