Addu ah Gendhiya 2 Generator set Install Koffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އައްޑޫއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކޮށްފި
inage
އައްޑޫގައި ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރަނީ
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގެންދިޔަ ދެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. muni
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ދެ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓް އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު އެއް ޖަނަރޭޓަރގެ ޓެސްޓް ރަން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް 20 ޓެކްނީޝަނުން ދެ ގުރޫޕަކަށް ހުއްޓުނެއް ނެތި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކާއި އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެކެވެ. އަދި ޓެސްޓް ރަންއަށް ފަށާފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ޓެސްޓްކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގެ ހަތަރު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ތިން ސެޓްގެ ސްޕެއަރ ނުލިބިގެންވަނީ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފުވައްމުލައް ކަނު އަނދިރީގައި ތިން ދުވަސް
1 އޯގަސްޓު 2018
އިންތިހާބަށް ދެ މަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
31 ޖުލައި 2018
މާމެންދޫއަށް ޖަނަރޭޓު ގެންގޮސް، ކަރަންޓު ދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
29 ޖުލައި 2018
ޕެނަލް ބޯޑު ގޮވާ ރަތަފަންދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
23 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]