Hoadhamun Dhiya Dingee Fenijje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ
inage
ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ އެވެ. Dhiraagu
ތިން މީހުނާއެކު ޅ ހިންނަވަރުން ފުރައިގެން ނ މިލަދުއަށް ދަތުރުކުރި މި ޑިންގީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ޑިންގީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކްރާފްޓް 116 ލޯންޗަށް މިރޭ 19:10 ހާއިރު ނ މަނަދޫގެ އިރުން 30 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ނެވެ.

ޑިންގީ ފެނުނުއިރު ޑިންގީއިން ދަތުރުކުރި ތިން މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި މިޑިންގީގެ ޚަބަރެއް ނުވީ އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މިސްރާބު އޮޅި އިންޖީނުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެ އޮޔާ ދިއުމުންކަމަށް ޑިންގީއިން ދަތުރުކުރި މީހުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިޑިންގީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނައިޓްވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފާސްޓް އިންސެޓެޕްޓަރ ކްރާފްޓް "ވެލާނާ" ވަނީ ޑިންގީ ދަތުރުކުރި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

މި ޑީންގީ ނ މަނަދުއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އަންނަނީ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަނޑުމަތިން ފެނުނު އުޅަނދުގައި ތިން މީހުން ތިބި: އެމްއެންޑީއެފް
22 ޖޫން 2018
ކަނޑުމަތިން ފެނުނު އުޅަނދުގައި ތިބީ ބޭރު ބައެއް: އެމްއެންޑީއެފް
22 ޖޫން 2018
ދެ މީހުންނާއި އެކު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އުޅަނދެއް ފެނިއްޖެ
22 ޖޫން 2018
ފެރީއެއް ފެތި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ
21 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]