Hoadhamun Dhiya Dingee Fenijje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ
inage
ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ
  ހަބަރު | | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ އެވެ. muni
ތިން މީހުނާއެކު ޅ ހިންނަވަރުން ފުރައިގެން ނ މިލަދުއަށް ދަތުރުކުރި މި ޑިންގީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ޑިންގީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކްރާފްޓް 116 ލޯންޗަށް މިރޭ 19:10 ހާއިރު ނ މަނަދޫގެ އިރުން 30 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ނެވެ.

ޑިންގީ ފެނުނުއިރު ޑިންގީއިން ދަތުރުކުރި ތިން މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި މިޑިންގީގެ ޚަބަރެއް ނުވީ އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މިސްރާބު އޮޅި އިންޖީނުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެ އޮޔާ ދިއުމުންކަމަށް ޑިންގީއިން ދަތުރުކުރި މީހުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިޑިންގީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނައިޓްވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފާސްޓް އިންސެޓެޕްޓަރ ކްރާފްޓް "ވެލާނާ" ވަނީ ޑިންގީ ދަތުރުކުރި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

މި ޑީންގީ ނ މަނަދުއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އަންނަނީ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއް ފަރަށް އަރައިފި
30 އޯގަސްޓު 2018
ނެރަށް ލޯންޗެއް އަރައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ
18 އޯގަސްޓު 2018
މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ
16 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]