Lankaagai Maaraamaaree Hingaa Dhivehi Kujjakah Serious Aniyaathakeh
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ލަންކާގައި މާރާމާރީ ހިންގާ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
inage
ސްރީލަންކާ---
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލެޖެއްގައި ދިވެހި ކުދިންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. dhi2
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ރީލްމަންޒިލް، އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނާސިއު ހަނީފެވެ.

ނާސިއުގެ ބުރަކައްޓަށް ކަތުރެއް ހަރާލާފައިވާ އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ކަނޑުހުޅުދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ނާސިއުގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ.

އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ އެ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި އެހެން ކުދިންތަކަކާއެކުއެވެ. އެ މަރާމާރީގައި ސްރީލަންކާ ކުދިންތަކަކަށް ވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަނޑަށް ފައްތާފައި ހުރި 284 ކިލޯގެ ކެނަބިސް ހޯދައިފި
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ސަފީރު ކަމަށް އަލައިނާ
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ތާރީހުގެ ކުރިން އިންތިހާބު ބާއްވަން ތައްޔާރެއް ނޫން: ސިރިސޭނާ
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ލަންކާ، ބަންގާޅު އަދި އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ ބޯއިކޮޓް ކުރެއްވި
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ަމަރޭ
މިދެން ބޮޑުކަމެއް ނުން.ދިވެހިން ގެ ކަންތަށް އެހިސާބަށްވެސް ބޮޑު.މަރާމާރިއާ ،މުޒާހަރާތަށް...

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]