Lankaagai Maaraamaaree Hingaa Dhivehi Kujjakah Serious Aniyaathakeh
vfp.mv
HM
HM
ލަންކާގައި މާރާމާރީ ހިންގާ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
inage
ސްރީލަންކާ---
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލެޖެއްގައި ދިވެހި ކުދިންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. thegardens
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ރީލްމަންޒިލް، އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނާސިއު ހަނީފެވެ.

ނާސިއުގެ ބުރަކައްޓަށް ކަތުރެއް ހަރާލާފައިވާ އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ކަނޑުހުޅުދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ނާސިއުގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ.

އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ އެ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި އެހެން ކުދިންތަކަކާއެކުއެވެ. އެ މަރާމާރީގައި ސްރީލަންކާ ކުދިންތަކަކަށް ވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ލަންކާގައި ހުންނަ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
12 އޮކްޓޯބަރ 2017
ލަންކާގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ އިންޝިއުރަންސް ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްފި
3 އޮކްޓޯބަރ 2017
ސުލްހައިގެ އިނާމަށް ސިރިސޭނާގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި
30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ަމަރޭ
މިދެން ބޮޑުކަމެއް ނުން.ދިވެހިން ގެ ކަންތަށް އެހިސާބަށްވެސް ބޮޑު.މަރާމާރިއާ ،މުޒާހަރާތަށް...

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]