Lankaagai Maaraamaaree Hingaa Dhivehi Kujjakah Serious Aniyaathakeh
vfp.mv
HM
HM
ލަންކާގައި މާރާމާރީ ހިންގާ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
inage
ސްރީލަންކާ---
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލެޖެއްގައި ދިވެހި ކުދިންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. muni
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ރީލްމަންޒިލް، އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނާސިއު ހަނީފެވެ.

ނާސިއުގެ ބުރަކައްޓަށް ކަތުރެއް ހަރާލާފައިވާ އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ކަނޑުހުޅުދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ނާސިއުގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ.

އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ އެ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި އެހެން ކުދިންތަކަކާއެކުއެވެ. އެ މަރާމާރީގައި ސްރީލަންކާ ކުދިންތަކަކަށް ވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސާކް ޕާލަމެންޓޭރިއަނުން ޖަމިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މަސީހަށް ސިޓީއެއް
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ސުލްހަ ވެރި ހައްލެއް ހޯދަން ގޮވާލަން: ރަނިލް ވިކްރަމް ސިންހަ
3 ފެބްރުއަރީ 2018
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރައީސް ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި
25 ޖެނުއަރީ 2018
ސިންގަޕޫރު-ލަންކާ: މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
23 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ަމަރޭ
މިދެން ބޮޑުކަމެއް ނުން.ދިވެހިން ގެ ކަންތަށް އެހިސާބަށްވެސް ބޮޑު.މަރާމާރިއާ ،މުޒާހަރާތަށް...

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]