Addu ah Generator Set thah Gengosfi
vfp.mv
HM
HM
އައްޑޫ އަށް ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފި
inage
އައްޑޫ އަށް ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގެންދާ ދެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް މިރޭ ގެންގޮސްފިއެވެ. kobadoctor
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ހިފައިގެން ދިޔަ އުޅަނދު ހިދަތޫ ބަނދަރަށް ވަދެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އޮފްލޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް 20 ޓެކްނީޝަނުން ދެ ގުރޫޕަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ޖަނެރޭޓަރު ފެށްގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް މަރާމާތަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ތިން ސެޓް މަރާމާތު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ނުލިބިގެން ކަމަށް ޝަރީފު މީގެ ކުރިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭ އައްޑޫއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކާއި އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހޯޑެއްދޫ އިންޖީނު ގޭގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި
7 ޖެނުއަރީ 2018
ރޯވި ފެނަކައިގެ ގުދަނުގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް އަނދާ ހުލި
5 ޖެނުއަރީ 2018
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ފެނަކައަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި
3 ޖެނުއަރީ 2018
މޮޅަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގައިފި
18 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]