Addu ah Generator Set thah Gengosfi
vfp.mv
HM
HM
އައްޑޫ އަށް ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފި
inage
އައްޑޫ އަށް ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގެންދާ ދެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް މިރޭ ގެންގޮސްފިއެވެ. thegardens
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ހިފައިގެން ދިޔަ އުޅަނދު ހިދަތޫ ބަނދަރަށް ވަދެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އޮފްލޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް 20 ޓެކްނީޝަނުން ދެ ގުރޫޕަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ހަތަރު ޖަނެރޭޓަރު ފެށްގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް މަރާމާތަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ތިން ސެޓް މަރާމާތު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ނުލިބިގެން ކަމަށް ޝަރީފު މީގެ ކުރިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭ އައްޑޫއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 1.2 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓަކާއި އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
އައްޑޫއަށް އިރުއެރީ ކަރަންޓް ނެތި
26 އޮކްޓޯބަރ 2017
ފެނަކަ މުވައްޒަފުން ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ދާއިރު ކާޑު ގެންދަން ޖެހޭ
19 އޮކްޓޯބަރ 2017
އަގުބޮޑުކޮށް ޑީސަލް ގަތް މައްސަލާގައި ފެނަކައިގެ ވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ
19 އޮކްޓޯބަރ 2017
އައްޑޫއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލް ކޮށްފި
12 އޮކްޓޯބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]